Acadèmics

Candell i Riera, Jaume

2017

Elecció

Elecció : 21 de febrer de 2017
Secció : adscrit a la Secció Segona (Medicina)

Ingrés : 27 de juny de 2017, «El cor té bona imatge», presentació a càrrec del Acadèmic Numerari Molt Il·ltre. Dr. Jaume Bech i Borras.

-Llicenciatura de Medicina a la Universitat de Barcelona (1971).
Doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la tesi «Cardiologia no invasiva després d’un primer infart no complicat».
Títol d’especialista en «Medicina Interna», «Medicina Intensiva” i “Aparell Circulatori».
-Metge resident de Medicina Interna i Cardiologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona (1972-1976).
Metge adjunt de la Unitat Coronària de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (1977-1981).
Metge adjunt del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (1981-1995).
Cap de Secció del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (1995-2014).
Cap del Servei de Cardiología en funcions de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (2006-2010).

-Director de 7 tesis doctorals.

-Membre de:
Societat Catalana de Cardiologia, Sociedad Española de Cardiología, European Society of Cardiology, American Institute of Ultrasound in Medicine, American Society of Nuclear Cardiology.

Fellow de la European Society of Cardiology.
Membre del Comité Editorial de: Medicina Clínica (Barc), Revista Española de Cardiología, Journal of Nuclear Cardiology.
Consultor de: Journal of the American College of Cardiology, American Journal of Cardiology, Journal of Nuclear Medicine, Journal of Nuclear Cardiology.

– 50 premis i beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, de la Societat Catalana de Cardiologia, del Col.legi de Metges de Catalunya i Balears, de la Sociedad Española de Cardiología i del FIS (Fondo de Investigaciones Sanitarias, Instituto de salud Carlos III).

– 9 llibres: «Ecocardiografia clínica», «Atlas de Cardiología Nuclear», “Cardiología Nuclear», “Nuclear Cardiology in everyday practice», «Miocardio en riesgo y miocardio viable. Diagnóstico mediante SPET», “Myocardium at risk and viable myocardium. Evaluation by SPET”, “Cardiología nuclear en la práctica clínica”, “Excelencia en el Servicio de Cardiología y Cirugía cardiaca”, “Curso de Cardiología Nuclear Clínica”.
– 81 capítols en llibres.
– 279 articles en revistes nacionals i internacionals.
– 531 comunicacions en Congressos nacionals i internacionals.
– 300 conferències i participacions en taules rodones.
– Director de 30 Cursos anuals de Cardiologia Nuclear Clínica a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Scroll al inicio