Acadèmics

Calsapeu i Cantó, Ramon

1992

Elecció

Discurs d'ingrés

Nat a Mataró el dia 1 de novembre de 1953. Llicenciat en Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona (1976) amb el Premi Nacional de Llicenciatura de la Reial Acadèmia Nacional de Medicina de Madrid. Doctor en Medicina i Cirurgia «Excel.lent Cum Laude» (1979) per la Universitat Autònoma de Barcelona. Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitaria, Neurocirurgia i Medicina del Treball. Metge Resident de Neurocirurgia (1977-1980), Ciutat Sanitaria Vall d’Hebrón de Barcelona.

Funcions.-

Sotsdirector General de Socorrisme de la Creu Roja de Barcelona (1982-1986). Cap de la representació de la Creu Roja Espanyola a Congresos i Reunions Internacionals (1985). Delegado médico de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1984-1988). Metge de Familia del CAP El Masnou-Alella-Teià des del 1983. Professor Associat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, HUGTP de Badalona (1989-99). També ha sigut Professor de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Pompeu Fabra.

Altres activitats.-

Professor titulat de cant pel Ministeri (tenor). Menció d’Honor del Grau Superior de Cant del Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona (1997). Recordman Absolut de Donació de Sang a Catalunya i Espanya (1971-2003) considerant el factor edat/nombre de donacions. Gran Donant de Sang d’Espanya (1999), FENADOSE. Membre d’Honor de la Federació de Donants de Sang de Castella i Lleó (1999). Sots-President Primer i President de les Arees Esportiva i Social del Centre Natació Mataró (1997-2000). Pèrit Neurocirurgià.

Línies d’investigació.-

1.-Estudi etiològic de les malformacions crani-facials. Neuroembriologia. Mitjançant tècniques microneuroquirúrgiques. Tesi Doctoral.
2.-Farmacovigilància. Ha estat membre de la EORTC (European Organisation for Research on Treatment of Cancer ) amb seu a Bruseles.
3.-Història de la Sanitat Catalana.-Investigant la desconeguda figura històrica del cooperant, infermer màrtir i Beat, el venerable Simó Isidre Brun i Ararà de Suñé i Roselll, Germà Cosme de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, Soci d’Honor de la Casa de Andalusia. Beatificat per Joan Pau II el 25 d’octubre del 1992. Ha realitzat més de 99 publicacions, 32 ponencies i conferencies i 158 recitals.

Distincions.-

Premi Nacional de la Fundació Espanyola de la Vocació (1975). Primer Premi Científic-Periodístic de l’Associació Española per la Lluita Contra el Cancer (1976). Acadèmic Corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Canarias (1979). Il.lm. Comanador amb Placa de l’Ordre Civil de Sanitat per Ordre del Ministre Ernest Lluch (5-1-1986). Acadèmic Corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (1992). Homenatge de l’Equip de Waterpolo de la Divisió Nacional d’Espanya del Centre Natació Mataró (1997). Cavaller de l’Ordre Civil d’Alfons X el Savi per Ordre Ministerial (1997). Medalla d’Or de la Federació d’Entitats de Donadors de Sang de Catalunya (2003). Creu d’Or de l’Ordre Civil de la Solidaritat Social per Ordre Ministerial (2003). Acadèmic de Ciencies Humanistiques i Relacions de Mexic (1993).

Excm. Cavaller Gran Creu de Justícia i Medalla dels Serveis Distingits de l’Orde Militar i Hospitalària de Sant Llatzer (1992). Creu d’Or i Soci Distingit de l’Agrupació Espanyola de Foment Europeu (AEFE, 2010). Creu de Cavaller de l’Orde al Mèrit Melitense de la Sobirana Orde Militar i Hospitalària de Malta (2012).

Soci d’Honor del Centre Natació Mataró.  Excm. Acadèmic Numerari i Gran Creu de l’Acadèmia Internacional de Ciències, Tecnología, Educació i Humanitats (2019). Cavaller Maestrante noble de la Reial Maestranza de Caballería de la Habana (2022).

 

Scroll al inicio