Acadèmics

Cabot i Rovira, Josep

1883

11-06-1883. (n. B. c. 1849 – m. B. 22-09-1915). Llicenciat el 1871, el 1872 era professor substitut de Terapèuitca (Dr. Carbó), i després de patologia quirúrgica. Metge, i després director de la casa de la Maternitat. Autor, junt amb Rull i Rodríguez Méndez, d’un «Dictamen acerca de las condiciones higiénicas que han de reunir los edificios destinados a Casas de Maternidad y Expósitos de la provincia de Barcelona» (1883). Secretari el bienni 1885-86, fou l’últim secretari primer; després el secretari fou perpetu. També cultivà la dermatologia.
DI: «Contribución al estudio de las lesiones óseas producidas por la sífilis hereditaria durante la infancia, especialmente bajo el punto de vista de su diagnóstico y tratamiento», resposta a càrrec de l’acadèmic numerari Emerencià Roig i Bofill
TIC de 1890: «Comentarios sobre algunas causas de mortalidad en la infancia. Estudio médico social».

Scroll al inicio