Acadèmics

Brugués i Escuder, Casimir (1863-1940)

1925

18-01-1925. (Barcelona, 08-07-1863 – B. 29-12-1940). Llicenciat en Ciències, 1884, i Farmàcia, 1885, i doctor en les dues facultats. Auxiliar numerari de farmàcia de 1896 a 1933. Membre de la RACA, 1910. Traductor de llibres científics. Autor d’una «Química popular», 1905, i de diversos treballs de química agrícola.
DI: «Nuevas orientaciones de la Farmacognosia». Resposta: Ramon Casamada

Scroll al inicio