Acadèmics

Bruguera i Cortada, Miquel

2012

4a (MEDICINA SOCIAL)

Nascut a Barcelona el 3 de gener 1942
Llicenciatura en Medicina i Cirurgia a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, (1959 -1965) i Doctorat en Medicina, Universitat de Barcelona, (1979).
Formació de postgrau a l’Hópital Saint-Antoine de París (1967-68) i al Royal Free Hospital de Londres (1975).
Consultor senior del Servei d’Hepatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona des de 2000 i Professor titular de Medicina de la Universitat de Barcelona des del 1985.
President del Col.legi Oficial de Metges de Barcelona des del 1994 fins el
2010 del Consell de Col.legis de Metges de Catalunya en els períodes (1994- 95;
1998-99 ; 2002-2003)
President de la Societat Catalana de Digestologia de l’Académia de Ciéncies Médiques de Catalunya i B.alears, (1983-1984) i de 1’“Asociación Española para el Estudio del Hígado” des del 1993 fins al 1997.
President del Consell Assessor per l’ús terapéutic de l’interferó, del Servei
Catala de la Salut, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya (1991 — 2005)
Medalla Narcís Monturiol (2000) a la recerca científica i medalla Josep Trueta al mérit sanitari (2010).
Personalitat sanitAria de l’any (2010) d’Ediciones Mayo
Membre honoran de la Sociedad Argentina de Gastroenterologia, Sociedad
Colombiana •de Gastroenterologia, Sociedad Dominicana de Gastroenterologia,
Sociedad Médica de Santiago (Xile), Sociedad Cubana de Gastroenterologia, Sociedad
Peruana de Gastroenterologia.
Membre de les “Sociedades Españolas de Medicina Interna, de Patología Digestiva, de Anatomía Patológica, i de Hepatología”.
President de la Comissió d’Ordenació de la Professió, del Conseli de la
Professió Médica del Departament de Salut, Generalitat de Catalunya (2007-
2010)
Publicacions: Llibres: com autor 5, com editor 3, i com autor d’un capitol 49 Articles en revistes indexades : 335

Scroll al inicio