Acadèmics

Brufau de Barberà, Joaquim

2012

Elecció

Discurs d'ingrés

Elecció: 10 de gener de 2013
Ingrés: 11 de desembre de 2012 «Nutrició, alimentació animal, seguretat alimentària europea»

CURRICULUM VITAE DE JOAQUIM BRUFAU DE BARBERÀ

DADES PERSONALS:
Data naixement: 4/8/52
Lloc de naixement: Reus (Tarragona)

ADREÇA PROFESSIONAL:
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Director

FORMACIÓ ACADÈMICA:
Veterinari. Universitat Complutense. Madrid. 1977.
Doctor Veterinari. Universitat Complutense. Madrid. 1982.
Tesis: «Las proteínas foliares en alimentación aviar». 1977-80.
Director: Prof. Francesc Puchal i Mas.

ACTIVITATS CIENTIFIQUES i PROFESSIONALS:
1979-1982 Assessor en nutrició animal. Compañía Industrias Agrícolas.
1982-actualment: Investigador del Sub-Programa Nutrició de Monogàstrics (IRTA) (*).
1984-1988 Professor adjunt de Nutrició Animal. Facultat de Veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona.
1989-2005: Cap de Nutrició Animal (IRTA).
1993-actualment: Director de Mas de Bover (IRTA).
2009-actualment: Director del Programa de Nutrició, Salut i Benestar Animal (IRTA).

ANY SABÀTIC:
1991-1992 En el Departament d’Animal Science de la Universitat de Manitoba (Canadá), treballant amb el Prof. R.R. Marquardt.
ACTIVITATS CIENTÍFIQUES:

Treballa en estudis d’eficàcia de preparacions enzimàtiques, en estudis d’avaluació nutritiva i digestibilitat de preparacions enzimàtiques i d’altres additius per avaluar-ne la seguretat i l’eficàcia, i en els efectes de la composició del pinso i d’additius en la salut intestinal i l’estat immunològic de porcs i aus. També treballa en estudis de productes alternatius als antibiòtics i promotors de creixement, i en productes nous per a registre a la UE. I també en seguretat alimentària per als consumidors. Ha publicat mes de 45 treballs en revistes científiques.

SOCIETATS CIENTÍFIQUES I PROFESSIONALS A LES QUALS PERTANY:
 Des de 8 Abril 1999, membre de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya.
 Membre de World’s Poultry Science Association.
 Membre del 2n Workshop (nutrition group) del World’s Poultry Science Association.
 Membre d’Anaporc.
 Membre de l’SCAN «Scientific Committee of Animal Nutrition», de la UE, 1994-2002.
 Membre d’EFSA (FEEDAP/ membre del panell (2003-2009).
Participant en diferents activitats del Comitè de l’SCAN. Des del 1996, assessor en el procés de valoració de l’eficàcia i seguretat dels enzims NSP. També involucrat en el procés de redacció de les noves Guies per a la valoració dels requeriments exigits a l’hora d’aprovar els nous additius per a l’alimentació animal. Des del 2003, membre d’EFSA i Membre del Panell Científic dels Additius i Substàncies per a l’Alimentació Animal (FEEDAP) fins al 2009. Ha estat membre del Panell per a valorar els efectes de la Nanotecnologia en l’alimentació humana i animal, també d’EFSA (2008-2009).

Scroll al inicio