Acadèmics

Bordàs i Salellas, Francesc

1950

08-10-1950 (Girona, 16-09-1883 – Barcelona, 23-12-1960). Llicenciat a B. el 1905, doctorat amb la tesi “Estudio del desarrollo de la miopía escolar”, 1906. . Començà l’exercici professional a Gandia, amb un oncle seu i el 1910 passà a Barcelona, on treballà al dispensari oftalmològic de l’Hospital del Sagrat Cor, del que fou director. El 1912 era cap del dispensari d’aquesta especialitat a l’Ateneu Enciclopèdic Popular. El 1939 va ser Director del servei d’Oftalmologia de l’Hospital de Sant Pau. També va ser degà del cos mèdic del Liceu.
DI: «Estampas de la oftalmología barcelonesa en los primeros años del siglo XX (1900-1905). Remembranzas juveniles». Resposta: Josep Roig i Raventós

Scroll al inicio