Acadèmics

Bombí i Latorre, Josep A.

2006

1a (CIÈNCIES BÀSIQUES, DIAGNÒSTIQUES I TERAPÈUTIQUES)

Nascut a Barcelona el 1948. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona(UB) en 1971. Doctor en Medicina per la UB en 1973. Especialista en Anatomia Patològica. Expert en microscòpia electrònica i patologia digestiva. Diplomat en Gestió Hospitalària. Catedràtic d’Anatomia Patològica. Metge Consultor d’Anatomia Patològica de l’Hospital Clínic, responsable de la Unitat de Micròscopia Electrònica. Ha publicat 188 articles, 2 llibres i 23 capítols de llibres. Noranta-un dels articles ho són en revistes indexades amb factor d’impacte, entre les més prestigioses de la especialitat. Ha presentat 190 comunicacions a congressos nacionals i internacionals. Ha impartit 80 conferencies/seminaris/ponències de la seva especialitat i de docència i gestió universitàries. Li han estat concedides diverses ajudes nacionals a projectes de recerca com a investigador principal i associat. Té reconeguts 5 trams oficials de recerca i 6 de docència. Per millorar la formació ha estat a Alemanya (Institut für Anatomie de la Ruhr-Universität a Bochum), a Suïssa (Clinique Universitaire de Dermatologie del Hôpital Cantonal de l’Université de Geneve), a Paris ( Service d’Anatomie Patologique del Hôpital La Pitié Salpetrière) i a Nova York (Department of Pathology del Memorial Sloan Kettering Cancer Center). Ha treballat 1 any al Dept d’Anatomie Patologique del CHU de l’Université de Sherbrooke, al Quebec, Canadá. CÀRRECS: President de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears (ACMCB) des del juny del 2002. Vice-president des del 1999 al juny del 2002. Degà de la Facultat de Medicina (FM) de la UB (1995-2001). Secretari del departament (1986-87), secretari de la FM (1984-85) i vice-degà de la FM (1991-95). President de la “Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina de España” els anys 2000 i 2001. Abans vice-president des del 1995. President de la Fundació ACMCB, i membre dels patronats de la Fundació Pere Virgili de la RAMC, de la Fundació del Museu d’Història de la Medicina, de la Fundació Laporte de la UAB, de la Fundació Assaig per a la Recerca Sanitària i de la Fundació Maurice E.Müller-Espanya. ALTRES MÈRITS: Membre corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (secció primera) des de 1998. Vocal de la Comissió Permanent i del Plenari del Consell Català de la Formació Mèdica Continuada. Vocal del Consell Català d’Especialitats en Ciències de la Salut (CCECS). President de la Comissió de Ciències Bàsiques i dels Laboratoris Clínics del CCECS. President del Comitè organitzador de UPDATE 2003, 2004 i 2005. Membre dels comitès organitzadors del 17è European Congress of Pathology i del Ultrapath XII, Conference on Diagnostic Electron Microscopy, with related surgical, clinical, and molecular pathology. Membre de les associacions Catalanes d’Anatomia Patològica i Educació Mèdica de l’ACMCB, de la Societat Catalana de Biologia del IEC, de les Societats Espanyoles d’Anatomia Patològica, Educació Mèdica i Microscòpia Electrònica, de la Acadèmia Internacional de Patologia – Divisiò Espanyola i de la International Society of Ultrastructural Pathology. Compromissari del COMB.

Scroll al inicio