Acadèmics

Bertran i Rubio, Eduard

1865

Discurs d'ingrés

07-12-1865. (Saragossa, 11-08-1838 – Barcelona, 28-06-1909). Llicenciat a B. el 1861, amplià estudis a París. Es dedicà principalment a la neurologia i electroteràpia, de la que fou un dels iniciadors a Catalunya. Fou professor auxiliar d’Higiene i Medicina Legal. Secretari de govern tres biennis (1867-1872), secretari de correspondències estrangeres (1877 a 1886) i president (1896 a 1900). Personalitat ciutadana, col.laborava en la premsa diària. Autor de novel.les (p.e. “El Doctor Storm”); d’un tractat d’electroteràpia, i d’ “Hipnotismo y sugestión” (1896), entre molts altres escrits.
EP: «Bosquejo de la higiene de la primera infancia».
TIC de 1877: «El médico contemporáneo (Bosquejo)».

Scroll al inicio