Acadèmics

Barri i Ragué, Pere N.

2003

Elecció

Discurs d'ingrés

El Dr. Pedro N. Barri va nèixer a Barcelona, el 6 de març de 1949. Es llicencià per la Facultat de Medicina de Barcelona l’any 1971. Realitzà la seva especialització a Barcelona i la va completar a l’estranger (Anglaterra, França, Àustria). Es va Doctorar l’any 1993 emb la tesi «Respuesta Anómala a la Estimulación de la Maduración Folicular en Fecundación In Vitro» amb la qualificació d’Apte Cum Laude. El desembre de 2003 es nomenat Acadèmic Corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. És membre Actiu-Fundador del Cos Facultatiu de l’Institut Universitari Dexeus i en l’actualitat és el Cap del Servei de Medicina de la Reproducció del Departament d’Obstetrícia i Ginecologia de «l’Institut Universitari Dexeus». El Dr. Pedro N. Barri és, President d’Honor de la «Sociedad Española de Fertilidad», membre de la Societat Francesa d’Esterilitat, membre de la Societat Americana de Fertilitat, membre Honorari de la «Sociedad Argentina de Esterilidad y Fertilidad» (1987) i membre del Comitè Executiu de la «International Society of Gynecological Endocrinology» des de 2001. És membre del Comitè Editorial de diverses revistes científiques dins el camp de la Medicina de la Reproducció. El Dr. Pedro N. Barri ha estat «Ad Hoc Reviewer» en les revistes «Human Reproduction» y «Fertility & Sterility» durant el període 1990-1992-1994-1996-1998-2000. Ha dictat 283 ponències i 172 conferències científiques i ha participat com a professor convidat en nombrosos congressos nacionals i internacionals. El Dr. Barri ha publicat 250 articles científics, 102 dels quals com a primer firmant.

Scroll al inicio