Acadèmics

Barraquer i Compte, Rafael I.

2004

Elecció

Discurs d'ingrés

Nascut a Barcelona, el 25 de Maig de 1956. Càrrecs Docents: Titular de la Càtedra de Recerca “Joaquim Barraquer” de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Secretari de la Junta de Govern del Institut Universitari Barraquer. President de la Comissió de Docència i Cap d’estudis del Centre d’Oftalmologia Barraquer. Càrrecs Professionals: Vicepresident i Director Mèdic del Centre d’Oftalmologia Barraquer. Formació: Llicenciat en Medicina i Cirurgia, UAB, 1979. Especialista en Oftalmologia, Escola Professional de Oftalmologia del Institut Barraquer, 1982. Doctor en Medicina i Cirurgia, UAB, 1987. Professor Associat a l’UAB des del 1979. Càrrecs Editorials: Secretari y Redactor Científic de la revista “Annals de l’Institut Barraquer”. Col·laborador editorial en diverses revistes d’oftalmologia. Associacions Científiques: Pertany a una trentena d’associacions científiques y professionals relacionades amb l’oftalmologia i ha participat activament en més de 300 congressos i cursos nacionals i internacionals. Ha servit a la Junta Executiva de l’European Vision and Eye Research (EVER). El 2004 va ser elegit membre de l’Academia Ophthalmologica Internationalis. Publicacions: Ha publicat 12 llibres com a autor o coautor, 27 capítols de llibres i monografies, i una setantena de articles en revistes. Destaca el seu recent libra “Distrofias y Degeneraciones Corneales, Atlas y Texto (Barcelona, Espaxs, 2004). Ha editat desenes de pel·lícules y vídeos didàctics i de demostració sobre tècniques quirúrgiques i altres aspectes de l’oftalmologia. Àrees d’interès professional y científic. A l’actualitat reparteix el seu temps entre l’activitat assistencial, docent i de recerca dintre dels camps de la Patologia i Cirurgia del Segment Anterior del Ull, incloent-hi el aspectes de Còrnia, Cirurgia Refractiva i Cataractes, així com Oncologia Ocular.

Scroll al inicio