Acadèmics

Barraquer i Bordas, Lluís

1988

Nat a Barcelona el 27 d’abril de 1923. Llicenciat en Medicina i Cirurgia, UB (1947). Doctor UN (1966). Dr. Honoris Causa (URV. 2003). Professor Extraordinari de Neurologia de la Universitat de Navarra (1967-2000) i endemés de Neuropsicologia (1987-2000). Professor agregat de Neurologia de la UAB (1972-1977), Catedràtic associat de Neurologia de la UAB fins al 1993. Director de mes de 30 Tesis doctorals o membre del Tribunal a les Facultats de Medicina i Psicologia de la UAB, Facultats de Medicina, de Psicologia i de Lingüística de la UB, i a les Facultats de Medicina de Navarra, València, Saragossa, del País Basc i d’Alacant. Director del Servei de Neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (1973-1978). Posteriorment Director, Consultor emèrit. Membre d’Honor i Soci de Mèrit de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya des de 1988. Secretari de la Reunió inaugural de la “Sociedad española de Neurologia” (1949). President de la mateixa (1969-1973), immediatament President d’Honor. Primer President i Membre d’Honor de la Societat Catalana de Neurologia. Fundador (1980), President (1980-1990) i a continuació President d’Honor de la Societat Catalana de Neuropsicologia. Membre d’Honor de les Societats de Neurologia de França, Bèlgica, Colòmbia i Argentina de Ciències Neurològiques. Membre d’Honor de la “American Neurological Association” i de la “American Academy of Neurology”. Premi Jordi Gol (1985). Medalla Josep Trueta (2000). Autor o coautor de prop de 500 articles en revistes de 13 països. Autor o coautor -o col•laborador- de 30 llibres, entre els que destaca “Neurología Fundamental”, Barcelona (1963, 1968, 1976), considerat pels professors E. Kugelberg del Karolinska Hospital, D. Denny-Brown, de la Universitat de Hardvard, J.J. Barcia Goyanes, de la Universitat de València, com el millor llibre de món dins la seva línia i àmbit.

Discurs Inaugural de Curs 2010, «Què és el neurològic?» (Lluís Barraquer i Bordas, SESSIÓ INAUGURAL DEL CURS ACADÈMIC 2010: Lliçó inaugural. Què és el neurológic? Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya: 2010: Vol.: 25 Núm.: 1 )

Enllaços:

Scroll al inicio