Acadèmics

Baños i Diez, Josep Eladi

2020

1a (CIÈNCIES BÀSIQUES, DIAGNÒSTIQUES I TERAPÈUTIQUES)

Elecció : 17 de juliol de 2020.

Ingrés : 24 d’abril de 2022, «LES HUMANITATS COM A MÈTODE PEDAGÒGIC EN MEDICINA. A PROPÒSIT DEL SEU ÚS EN LA DOCÈNCIA DE LA FARMACOLOGIA», resposta a càrrec de l’Acadèmic Numerari Molt Il·ltre. Dr. Carles Hervàs i Puyal.

FORMACIÓ:

Llicenciat en Medicina (UAB, 1981) i doctor amb premi extraordinari (UAB, 1988).

Graduat en Anestesiologia i Reanimació (UB, 1984) i Medicina de la Indústria Farmacèutica (UAB, 1988).

Especialista de Farmacologia clínica (UB, 1986).

Estades de recerca predoctoral al Centre National de la Recherche Scientifique (1985-87) i postdoctoral a la Université de Paris XII (1989).

Investigador visitant a McMaster University (1996), MCP-Hahneman University (1997-98) i PennState University (2002).
ACTIVITAT PROFESSIONAL:

Becari predoctoral del Ministerio de Educación y Ciencia (UAB, 1983-85).

MIR de Farmacologia Clínica (Hospital Clínic de Barcelona, 1983-86).

Professor contractat (UAB, 1986-93).

Professor titular d’universitat (UAB, 1993-2002; UPF, 2002-11).
Professor convidat a la Universidad de Chile (2004-11), Universidade Lusófona de Lisboa (2005), McMaster University (2007), Universidad Diego Portales (2011), Università di Firenze (2015-17) i Università di Siena (2017).

Docent associat de la Johns Hopkins University (2009-11).

Catedràtic d’Universitat (UPF, 2011-18).

Investigador associat de la Cátedra UNESCO de la Università di Firenze (des de 2018).

Catedràtic de Farmacologia clínica (UVic-UCC, des de 2019).

 

CÀRRECS DE DIRECCIÓ:

Director del Departament de Farmacologia i Terapèutica (UAB, 2000-02).
President del Grup de Docència i Formació de la Sociedad Española de Farmacología (2001-09).
Vicedegà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida (UPF, 2004-2005).

Vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica (UPF, 2005-13).

Director del Màster Universitari d’Indústria Farmacèutica i Biotecnològica (UPF, 2007-18).

Director acadèmic del Màster de Gestió i Lideratge de la Ciència i la Innovació (UPF, 2007-13).

Secretari executiu de la Comisión Académica Sectorial de las Universidades Españolas (CRUE, 2010-13).

Director del Programa Margalida Comas de la Generalitat de Catalunya (des de 2017). Rector de la UVic-UCC (des de 2019).
ACTIVITAT DE RECERCA:

Investigador principal o colaborador en 18 projectes competitius amb finançament públic, 11 projectes amb finançament privat i 15 projectes de recerca i innovació docent.

Coinventor de 5 patents.

Autor o coautor de 72 ponències o conferències convidades i de 225 comunicacions a reunions científiques.

Director de 15 tesis doctorals.
LÍNIES DE RECERCA:

Investigació biomèdica (farmacologia neuromuscular, terapèutica farmacològica de la malaltia d’Alzheimer, farmacologia, epidemiologia i psicometria del dolor, farmacologia del dolor neuropàtic experimental).

Investigació educativa (aprenentatge basat en problemes i utilització de les humanitats en la docència mèdica).

Humanitats mèdiques (història de la medicina catalana, relació entre literatura i medicina).
PREMIS I DISTINCIONS.

Tercer premi nacional de investigació i innovació educativa (Ministerio de Educación y Ciencia, 2006).

Distincions Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya a la innovació docent (2005, 2009 i 2013) i a la trajectòria professional (2015).

Premi a l’Excel·lència Professional (COMB, 2015).

Premi de la Fundació Grünenthal al millor treball de recerca en dolor clínic (2016).
PUBLICACIONS:

Autor, coautor o editor de 715 publicacions: 35 llibres i monografies, 119 capítols de llibre, 118 articles originals, 133 revisions, 33 editorials, 40 cartes al director i 237 articles diversos.

 

SITUACIÓ PROFESSIONAL ACTUAL:

Catedràtic d’Universitat (UPF, en excedència), Catedràtic deFarmacologia clínica (UVic-UCC) i Rector de la UVic-UCC.

 

Scroll al inicio