Acadèmics

Balcells Riba, Miquel

2012

Elecció

Discurs d'ingrés

Elecció: 10 de gener de 2012
Ingrés: 13 de març de 2012 «Exploració clínica del sistema nerviós, evolució històrica»

n. Barcelona, 1934
Llicenciat en medicina (1960) i doctor (1994).
Especialista en neurologia
Tesi de doctorat: «Aspectos históricos de la patología vascular cerebral» (dir. J.M. Calbet)
Proposat com acadèmic corresponent aper a la secció 4a. (Història de la Medicina)

Formació: Alumne intern a la Clínica Mèdica A de l’Hospital Clínic de Barcelona (servei del Prof. . Pedro i Pons), Entre 1960 i 1964 formació com a neuròleg (dispensari Dr. Ramon Sales) i metge assistent de psiquiatria (servei Prof. R. Sarró).
-1962 estada a París, a la Salpêtrière (servei de neurologia Prof. R. Garcin), amb beca del ministeri d’Afers Estrangers de França.

Activitat hospitalària: 1964-1974 treballa al servei de neurologia de l’hospital de la Creu Roja que dirigia el Dr. J.M. Espadaler, a qui ell considera el seu mestre més directe. Arriba a cap clínic.
1974. Nomenat Cap del Servei de Neurologia de l’Hospital del Sagrat Cor, on fa ja la resta de la seva activitat hospitalària i docent. En el període 1990-1994 és director mèdic d’aquest hospital. Actualment és Cap emèrit del servei de Neurologia.

Activitat docent: Organitza i dirigeix, durant 15 anys, cursos de Terapèutica en Neurologia. L’Hospital del Sagrat Cor està associat a la docència amb el grup de l’Hospital Clínic i és professor associat de l’àrea de medicina (neurologia). Fins i tot ara, jubilat, però nomenat emèrit per l’hospital, fa classes pràctiques d’exploració neurològica a estudiants en el període llicenciatura.
És fundador del grup d’història de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), i Director del Museo Archivo Histórico de la SEN.

Publicacions: La major part dels seus treballs són en el camp de la neurologia. Però aquí és proposat pels seus estudis, importants i extensos, en el camp de la història de la medicina catalana i de la neurologia. En aquest sentit destaquen:

— «Aspectos históricos de la patología vascular cerebral», treball extens. en dos volums, i 1368 pàgines, presentat com a tesi de doctorat (qualificació: excel•lent cum laude)
— «Historia de la neurología», Madrid (Grupo Saned) 2009, 472 pàgs. Obra extensa molt ben editada, rica en il•lustracions, en la que es fa una anàlisi acurada del progrés de la neurologia, en capítols dividits per països, i amb extenses referències bibliogràfiques. És la obra més important en aquest tema en espanyol. Altres treballs en els vessants històrics i literaris de la medicina són:
— «Conceptos históricos sobre la migraña, Cluster headache y neuralgias cráneofaciales» (1994)
— «Evolución histórica de las características clínicas de la migraña» (1994)
— «Aspectos históricos y sinonimia de la cefalea en racimos» (1995)
— «Aportación de John Hughlings Jackson al conocimiento de la epilepsia» (1998)
— «La Neurología en Cataluña. la escuela catalana de neurología» (2002)
— «Arte y neurología. Una asociación necessaria» (2005)
— «Los efectos remotos del cáncer sobre el sistema nervioso. Historia de los síndromes neurológicos paraneoplásicos» (2008)
— «Neurología, psiquiatria y sociedad». (2011)
–«Sherlock Holmes. Anatomia de un mito»
La revista «Annals del Sagrat Cort», li ha dedicat un extens espai d’homenatge, amb resum de la seva activitat (Ann. Sagrat Cor, 2011, vol. 17, pp. 186-209.

Scroll al inicio