Acadèmics

Autamell i Cañadó, Laureà

1872

Discurs d'ingrés

22-05-1872. (n. Barcelona, 31-05-1843 ; m. B. 19-01-1913). Metge i doctor en Ciències. Professor auxiliar de Ciències de l’Institut Provincial. Després del 1868 fou professor lliure d’Antropologia per a les classes d’instrucció popular que donà la Universitat. Metge fundador de la primera Casa de Socors de Barcelona (1872). Fou contrari, com molts del seu temps, a la col•legiació mèdica obligatòria. Col•laborà a la “Revista de Ciencias Médicas”. Dimití com a acadèmic, per raons de salut, el 1909.
EP: «De la cicatrización en general».
TIC de 1885: «Cuatro palabras sobre la naturaleza del sueño normal».

Scroll al inicio