Acadèmics

Arimany i Manso, Josep

2010

Elecció

Discurs d'ingrés

Nascut a Vic (Barcelona), el 16 de Gener de 1959, casat, amb tres fills.

MÈRITS ACADÈMICS

• Alumne intern per oposició de la Càtedra de Dermatologia Medicoquirúrgica i Venereologia, de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Curs acadèmic 1981-82.
• Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona l’any 1983.
• Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb la qualificació d’Excel•lent “Cum Laude”. 2009.
• Metge Especialista en Dermatologia Medicoquirúrgica i Venereologia, formació realitzada en la Càtedra de Dermatologia de la Facultat de Medicina. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Universitat de Barcelona (1983-1987).
• Metge forense titular per oposició al Cos Nacional de Metges Forenses del Ministeri de Justícia 1990.
• Màster en Valoració del Dany Corporal. Universitat de Barcelona (UB) (1995-1999).
• Professor de la Diplomatura de Postgrau de Psiquiatria Forense, Valoració del Dany Corporal i Professor de l’Escola de Medicina del Treball, de la UB.
• Diploma de postgrau en Psiquiatria Forense per la UB.
• Professor col•laborador del Departament de Medicina Legal i Toxicologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.
• Màster en Gestió Hospitalària i en Serveis Sanitaris (2002–2004) de la Facultat de Medicina de la UB.
• Reconeixement de Suficiència Investigadora pel Departament de Salut Pública i Legislació Sanitària de la Facultat de Medicina de la UB (1995).

EXERCICI PROFESSIONAL EN L’AMBIT DOCENT I ASSISTENCIAL

• Metge adjunt de Dermatologia des de 1987 fins 2002, a l’Hospital de Quinta de Salut la Aliança de Vic.
• Metge forense titular en els partits judicials de Vic, Santa Coloma de Gramenet i Badalona des de 1985.
• Metge forense titular de Barcelona des del 2002
• Consultor de Dermatologia de la Mútua patronal Asepeyo des de 1985.
• Director Mèdic Assistencial de l’Hospital Quinta de Salut l’Aliança, Clínica de Vic, durant 3 anys (1998, 1999 i 2000).
• Director General de l’ Institut de Medicina Legal de Catalunya. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. Des de la seva creació el 3 de juny de 2002 fins l’1 de desembre 2006.
• Director Estratègic de la Unitat de medicina legal de l‘Àrea de Praxi del Col•legi Oficial de Metges de Barcelona, des de l’1 de desembre del 2006 fins el 31 desembre de 2007.
• Director-Gerent del Servei de Responsabilitat Professional (SRP) i de l’Àrea de Praxis del Col•legi Oficial de Metges de Barcelona i coordinador del SRP del Consell de Col•legis de Metges de Catalunya des del 2 de gener de 2008 fins l’actualitat.

EXPERIÈNCIA EN CÀRRECS DE GESTIÓ I REPRESENTACIÓ

• Membre de la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Metges Forenses, amb el càrrec de Secretari de l’Associació durant 4 anys.
• President de la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Metges forenses, des del 2 de maig de 1998 fins el 3 de juny de 2002.
• Membre de l’Assemblea de compromissaris del Col•legi Oficial de Metges de Barcelona i de la Comissió d’Hisenda des de 1998 fins l’actualitat.
• President de la Delegació Comarcal d’Osona, del Col•legi Oficial de Metges de Barcelona, des de 1998 fins l’actualitat.
• Vocal del Consell de Justícia de Catalunya des de 2003 fins 2006.
• Vocal de la Comissió Interdepartamental de Persones Desaparegudes i Fosses Comunes de la Guerra Civil i Postguerra del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, des de 2003 fins 2006.
• President de la Fundació Sant Gregori de Barcelona des de 2005 fins 2007
• President de la Fundació del Dr. Lluís Vila d’Abadal, del 2008 fins l’actualitat.
• President de la Societat Catalana de Medicina Legal i Toxicologia, de l’Acadèmia de Ciències Mediques de Catalunya i Balears, des de juny del 2008 fins l’actualitat.
• Vocal de la Junta Directiva de l’Associació Nacional de Metges Forenses, des d’octubre de 2007.

MÈRITS CIENTÍFICS I D’INVESTIGACIÓ

• Membre de diverses societats científiques Asociación Nacional de Médicos Forenses, Sociedad Española de Psiquiatría Forense, Sociedad Española de Arterioesclerosis, Colegio Ibero-latino Americano de Dermatología, Sociedad Europea de Dermatología, Academia Española de Dermatología, Associació Catalana de Metges Forenses, Societat Catalana de Medicina Legal i Toxicologia, entre d’altres.
• Presentació de 242 comunicacions científiques en Congressos Nacionals i Internacionals sobre temes relacionats amb la Dermatologia i la Medicina Forense.
• Publicació de 82 treballs científics a revistes nacionals i internacionals sobre Dret Sanitari, Dermatologia, Patologia Forense i Maltractament Infantils.
• Codirector de l’estudi d’investigació (Projecte Eulàlia);Estudio de la Muerte Súbita del adulto en Catalunya, impulsat per L’Hospital de Sant Pau i els Departaments de Sanitat i Justícia i posteriorment col•laborador del Proyecto de Red temática del Instituto Carlos III. M. Sanidad y Consumo. 2002
• Editor Associat de la Revista Española de Medicina Legal des de Gener de 2008. Òrgan de difusió de la Asociación Nacional de Médicos Forenses. Editorial Elsevier. Madrid
• Medalla al Mèrit Policial del Cos de Mossos d’Esquadra de Catalunya. RESOLUCIÓN INT/1012/2006, d’11 d’abril. DOG 18 d’abril de 2006
• Creu distingida de 1ª classe de Sant Raimón de Penyafort (Butlletí Ministeri Justícia de 15.06.2010)
Concessió Beques FIS 96/2006 i 05/2391
• Concessió per la Fundació MUTUA MADRILEÑA en la VI Convocatòria d’Ajudes a la investigació pel projecte “Seguretat medico legal en l’ àmbit de la medicina privada”. 2009.

Scroll al inicio