Acadèmics

Caralps i Riera, Antonio

1984

2a (MEDICINA)

CARALPS I RIERA, ANTONI. n. Barcelona, 22 de març de 1934. Llicenciat en medicina a la universitat de Barcelona el 1957, va fer una formació especialitzada en nefrologia a l’Hospital Necker de París, de 1960 a 1962. Va organitzar el primer dispensari específic de Nefrologia a Espanya a l’Hospital Clínic de la Universitat de Barcelona (servei del prof. Agustí Pedro i Pons), l’any 1962. Hi va estar fins el 1968. passant aleshores a l’Hospital de la Vall d’Hebron, on fou cap del servei de Nefrologia el 1974. El 1983 passà, també com a cap de servei de l’Hospital Germans Trias de Badalona, fins a la seva jubilació el 1999. El seu treball més important ha estat la creació, juntament amb el prof. Josep M. Gil Vernet, de la primera unitat de transplantament renal l’any 1964, a l’Hospital Clínic de Barcelona, que ha estat la més activa del país. L’any 1966 va organitzar i presidir el XVI Congrés Mundial de Transplantament, a Barcelona. Autor, o coautor, de més de 150 treballs en revistes amb factor d’impacte reconegut i, entre altres, dels llibres i monografies: «Trasplante renal», 1983; «Trasplante de órganos y tejidos, 1985; «Llibre de text de Nefrologia», 1994. El 1984 va ingressar com a membre numerari a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, amb el discurs «Sobre el proceso de morir y sobre la muerte y su aprovechamiento». A l’Acadèmia ha organitzat, amb considerable freqüència, una o dues sessions a l’any, col•loquis sobre temes d’humanitats i d’actualitat mèdica.

Scroll al inicio