Acadèmics

Alcaraz Asensio, Antonio

2016

3a (CIRURGIA)

Elecció Acadèmic Numerari: 5 d’abril 2016.

Ingrés: 12 de Novembre de 2017, «INNOVACIÓ EN CIRURGIA: UN VIATGE GUIAT PER LA PASSIÓ», resposta a càrrec de l’Acadèmic Numerari Molt Il·ltre. Dr. laureano Fernández-Cruz i Pérez.

Acadèmic corresponent per premi: Premi DELS PROFESSORS SALVADOR I JOSEP MARIA GILVERNET (2009).
Títol del treball: “Feasibility of Transvaginal Notes-Assisted Laparoscopic Nephrectomy”. ( http://www.europeanurology.com/article/S0302-2838(09)00953-1/fulltext ).

 

 • Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1983) amb Excel·lent.
 • Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1987), amb la tesis doctoral titulada: “Fenómenos de obstrucción y permeabilización del uréter durante el desarrollo embrionario”.
 • Accés a la especialitat via MIR amb el nº 40 a nivell nacional.
 • Especialista en Urologia (1988) havent realitzat la residència al Hospital Clínic de Barcelona.
 • European Board on Urology l’any 1992.
 • Primer període d’un any dedicat exclusivament a la investigació bàsica com a becari (premi Final de residència del Hospital Clínic, any 1989), amb el tema: trasplantament renal experimental.
 • Un segon període com a research fellow de 15 mesos de durada, a la Mayo Clínic de Rochester (Minnesota, EUA), amb el tema: uro-oncologia (anys 1993-1994).
 • Metge adjunt del Servei d’Urologia del Hospital Clínic de Barcelona des de l’any 1990 fins al 2002, progressant segons carrera professional fins a Especialista Senior.
 • Cap Clínic d’Urologia i Cap de la Unitat Quirúrgica de Trasplantament, del Servei d’Urologia de la Fundació Puigvert de Barcelona (2002-2005).
 • Cap del Servei d’Urologia del Hospital Clínic de Barcelona, des de febrer de 2005 fins a l’actualitat.
 • Col·laborador docent de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (classes de llicenciatura i doctorat) des de 1987 fins a 2002.
 • Professor Associat de la Universitat de Barcelona (2005-2007).
 • Professor Agregat de la Universitat de Barcelona (2007-actualitat).
 • Acreditat Profesor Contratado Doctor per la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) l’any 2004.
 • Acreditat Professor Catedràtic per la AQU Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) l’any 2006.
 • Avaluació positiva de dos sexennis de l’activitat investigadora, des de 2002 al 2013, per la AQU Catalunya.
 • Participació en diferents línees d’investigació producte de les quals, sempre s’han elaborat publicacions originals. Actualment, hi ha 2 línees d’investigació actives: alteracions genètiques dels tumors urològics i trasplantament experimental en porcs.
 • Coordinador dels grup d’investigació GRUO (Grup de recerca uro-oncològic) reconegut per a la Generalitat de Catalunya l’any 2009 (SGR837) i l’any 2014 (SGR1289).
 • Director de 14 tesis doctorals.
 • Autor de 235 articles (en revistes internacionals i nacionals) i 17 capítols de llibres.
 • Autor de 774 comunicacions a congressos nacionals i internacionals.
 • Professor convidat a 467 conferències tant nacionals com internacionals.
 • Investigador principal en dos beques FIS d’ampliació d’estudis a l’estranger.
 • Investigador principal de les beques FIS: 98/1278 (1998), PI/042630 (2004), PI/070040 (2007), PI10/01145 (2010) i PI13/00284 (2013).
 • Investigador col·laborador de les beques FIS 90/0134 (1990) i 098/0358 (1998).
 • Premis i beques de la Fundación para la Investigación en Urología (FIU) (òrgan dependent de la Associació Espanyola d’Urologia) els anys 1998, 2000, 2004, 2007 i 2009.
 • Àmplia experiència en cirurgia major urològica: com a cirurgià responsable en trasplantament renal i cirurgia oncològica d’alta complexitat.
 • Desenvolupament pioner a nivell mundial de les tècniques NOTES i LESS, i de la cirurgia robòtica urològica.
 • Col·laborador com a cirurgià responsable del programa de trasplantament renal de donant viu que s’ha desenvolupat al Kenyata National Hospital (Àfrica), que es va iniciar l’any 2010 i amb el que actualment seguim col·laborant.

 

Scroll al inicio