Acadèmics

Agut i Bonsfills, Montserrat

2016

Elecció

Discurs d'ingrés

Elecció : 2 de febrer de 2016
Secció : Quarta
Ingrés : (15 de novembre de 2016)

Terrassa, 28 d’abril de 1965
Formació universitària: Llicenciada en Veterinària (UAB, 1988); Màster en Microbiologia bàsica (UAB, 1991); Doctora en Ciències (UAB, 1992); Programa Vèrtex: El Govern i la Dirección de Pimes (IQS Executive, 2012).
Càrrec acadèmic actual: Professora Catedràtica del Departament de Bioenginyeria a IQS School of Engineering de la Universitat Ramon Llull, des de desembre de 2010.
Assignatures de les que és responsable: Biologia (Grau en Química i Enginyeria Química; Grau en Biotecnologia). Microbiologia i Parasitologia (Grau en Farmàcia). Microbiologia (Grau en Química, Grau en Biotecnologia). Microbiologia industrial (Màster Universitari en Bioenginyeria).
Experiència en recerca: Autora de més de 100 articles científics o de revisió. Autora de més de 160 contribucions a congressos i reunions científiques nacionals o internacionals. Co-directora de 9 Tesis Doctorals defensades i de més de 30 treballs de recerca experimental (Tesis de màster, Treballs finals de carrera, Treballs final de grau). Participació en projectes de R+D+I finançats a convocatòries públiques, contractes de l’Administració o empreses privades, així com en projectes finançats per fons propis de l’IQS. Membre del Grup d’Enginyeria Molecular (GEM) reconegut com a Grup de Recerca de Catalunya (SGR) per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya.
Experiència en gestió: Cap del Laboratori de Microbiologia a IQS (Des de 1999). Directora del Màster en Química i Enginyeria Alimentària IQS-URL (1999-2012). Directora Adjunta d’IQS Executive (2011-2012).
Societats científiques a les que pertany: Acadèmica corresponent de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya (ACVC). Membre de la European Society for Photobiology (ESP). Membre del Institute of Food Technologists (IFT). Membre de la Sociedad Española de Microbiología (SEM). Membre de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECyTA). Membre de l’Associació Catalana d´Història de la Veterinària (ACHV). Membre de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA). Membre de l’Associació de Químics i Enginyers de l’Institut Químic de Sarrià (AIQS).

Scroll al inicio