Acadèmics

Agustí i García-Navarro, Àlvar

2020

1a (CIÈNCIES BÀSIQUES, DIAGNÒSTIQUES I TERAPÈUTIQUES)

Elecció Acadèmic Numerari : 26 de juny de 2020.
Eleccció Acadèmic coreesponent: 5 de febrero de 2019.

Secció : adscrit a la secció Primera.

Ingrés : 29 d’octubre de 2019, Malaltia pulmonar obstructiva crònica: canvi de paradigma.”, presentació a càrrrec de l’Acadèmic Numerari Molt Il.ltre. Dr. Arcadi Gual i Sala

Aspectes Personals:
– Nascut a Barcelona el dia 2 de Marc de 1956 (62 anys).
– Trilingüe: català, castellà, anglès.

Posicions Actuals:
– Consultor Senior, Hospital Clínic Barcelona.
– Director, Institut Respiratori, Hospital Clínic, Barcelona.
– Professor Associat, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona (2009: Acreditació Catedràtic (AQU); 2010: Acreditació Catedràtic (ANECA).
– Chair, Global Initiative for the diagnosis and Management of Obstructive Pulmonary disease (www.goldcopd.org).

Antecedents Acadèmics:
– 1973. COU. Instituto Menendez y Pelayo, Barcelona (Premi Extraordinari).
– 1978. Alumne Intern per Oposició. Departament Patologia i Clínica Medica, Hospital Clínic. Barcelona.
– 1979: Llicenciat en Medicina i Cirurgia, Universitat Barcelona (Premi Extraordinari).
– 1980. Educational Commission for Foreign Medical Graduates (USA, nº 318-703-6).
– 1985. Doctor en Medicina. Universitat Barcelona (Sobresalient cum laude por unanimitat).

Activitat Investigadora (Web of Science): – Total cites: 493; – Total Citacions: 29.514; – Total Citacions sense cites propias: 28.148; – Promig cites per publicació: 57,09; – H-index : 85.

Premis i reconeixements:
– 1998: Acadèmic Numerari. Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears.
– 2005: Honorary Fellow of the Royal College of Physicians of Edinburgh.
– 2012: Fellow European Respiratory Society (FERS).
– 2017: Alvar Agusti: Bringing systems biology to COPD. The Lancet 2017: 390: 927.
– 2018: Soci de Honor, Sociedad Española de Patologia Respiratoria (SEPAR).
– 2018: Honorary member European Respiratory Society (ERS).
– 2018: Premio Fundación Lilly de Investigación Biomédica.
– 2019: Acadèmic corresponent. Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

Scroll al inicio