Acadèmics

Aguilar i Garriga, Francesc de P.

1877

Discurs d'ingrés

19-01-1877. (n. Sants – B. desembre, 1888). Farmacèutic, llicenciat el 1854. Va participar activament en el Primer Congrés farmacèutic. Li va donar una certa fama la seva manera de preparar medicaments en grànuls: «Preparados monofármacos por el sistema granular». Fou el primer farmacèutic ingressat, de manera específica com a tal, com a numerari a l’Acadèmia. Va ocupar el setial núm 22.
DI: «Memoria sobre los estractos farmacéuticos»

Scroll al inicio