Acadèmics

Abel i Fabré, Francesc

1999

Nascut a Badalona el 3/9/1933. Llic. en Medicina i Cirurgia (1957). Esp. en Obstetrícia i Ginecologia (1968). “M. A. in Demography” (1975), Llic. en Teologia (1970). Doctor en Medicina i Cirurgia (1976). Va ingressar a la Companyia de Jesús (1960) on es va ordenar sacerdot (1967). Acadèmic Numerari (1999). Cinc anys als EE.UU, fent recerca (’70-’75) en fisiologia fetoplacentària amb el Prof. André Hellegers, vivint l’experiència dels inicis de la Bioètica en el Kennedy Institute for Bioethics, com a diàleg entre les ciències i les humanitats, en la clínica i en problemes més globals. Va crear l’Institut Borja de Bioètica (Sant Cugat, 1976), el primer constituït a Europa. Reconegut com a Fundació Privada sense ànim de lucre (1984). Dirigí l’Institut des del seu inici fins l’any 1999, data en la que ocupa la presidència de la Fundació, quan entra a formar part de la Universitat Ramon Llull com a institució federada. Morí a Sant Cugat del Vallès el 31 de desembre de 2011.

Scroll al inicio