9/4/19 Recepció dels Acadèmics Corresponents Dr. Ferran Barbé i Illa i Dra. Amàlia Lafuente i Flo

Recepció dels Acadèmics Corresponents Dr. Ferran Barbé i Illa i Dra. Amàlia Lafuente i Flo(PDF)

El dimarts 9d’abril de 2019, a les set de la tarda, aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya celebrarà sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents:

Dra. Amàlia Lafuente i Flo, que llegirà el treball: “Evolució de la investigació en farmacogenètica durant la última dècada.”

Dr.Ferran-Eduard Barbé i Illa, que llegirà el treball: “Medicina de precisió aplicada als pacients amb apnea de la son i hipertensió

resisitent.

Els acolliran els Acadèmics Numeraris els Molt Il·ltres. Dr. Francesc Jané i Carrencà i Dr. Antoni Esteve i Cruellas.

 

 

Scroll al inicio