9/10/18 Recepció d’Acadèmiques Corresponents Dra. Àngela Dominguez i García i Dra. Elena Guardiola i Pereira

Recepció d’Acadèmiques Corresponents Dra. Àngela Domiguez i García i Dra. Elena Guardiola i Pereira(PDF)

 

El dimarts 9 d’octubre de 2018, a les set de la tarda, aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya celebrarà sessió extraordinària per a la recepció de les Acadèmiques Corresponents:

Dra. Àngela Domínguez i García, que llegirà el treball:

«La vacunació antigripal en la gent gran: un benefici individual i col·lectiu alhora.»

Dra. Elena Guardiola i Pereira, que llegirà el treball:

«Eponímia mèdica catalana. Contribució dels acadèmics de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.»

Les acolliran els Acadèmics Numeraris, Molt Il·ltres. Drs. Lluís Salleras i Sanmartí i Jacint Corbella i Corbella.

 

Scroll al inicio