7/5/19 Recepció dels Acadèmics corresponents Dr. Jordi Bruix i Tudó i Dr. Joaquim Fernández i Solà

Recepció dels Acadèmics corresponents Dr. Jordi Bruix i Tudó i Dr. Joaquim Fernández i Solà(PDF)

 

El dimarts 7 de maig de 2019, a les set de la tarda, aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya celebrarà sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents:

Dr. Jordi Bruix i Tudó, que llegirà el treball: Avaluació de l’activitat terapèutica en oncologia. Cal evolucionar.”

 

Dr. Joaquím Fernández i Solà, que llegirà el treball: “Aspectes clínics i fisiopatològics de la miocardiopatia alcohòlica.”

 

Els acolliran els Acadèmics Numeraris, Molt Il·ltres. Drs. Francesc Cardellach i Lòpez i Josep Mª Grau i Junyent.

Cada ponent disposarà d’uns vint minuts per a la seva intervenció.

Scroll al inicio