7/5/17. Recepció Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Jordi Sierra i Gil

Recepció Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Jordi Sierra i Gil (PDF)

El diumenge 7 de maig de 2017, a dos quarts de set del vespre, aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya celebrarà sessió pública extraordinària per a la Recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Jordi Sierra i Gil el qual llegirà el discurs prescrit pels Estatuts, que tractarà el tema: TRASPLANTAMENT DE CÈL·LULES MARE DE LA SANG I EL SISTEMA IMMUNE: QUATRE DÈCADES DE PROGRESSOS A UNA CATALUNYA PIONERA.”

Li respondrà l’Acadèmic Numerari Molt Il·ltre. Dr. Ciril Rozman i Borstnar.

Per cloure la sessió el president dirigirà unes paraules.

L’Acadèmia us prega que vulgueu realçar la solemnitat de l’acte amb la vostra presència.

Scroll al inicio