4/6/19 Recepció dels Acadèmics Corresponents Dr. Camil Castelo-Branco i Flores i Dr. Luis Grande i Posa

Recepció dels Acadèmics Corresponents Dr. Camil Castelo-Branco i Flores i Dr. Luis Grande i Posa(PDF)

 

El dimarts 4 de juny de 2019, a les set de la tarda, aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya celebrarà sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents:

Dr. Camil Castelo-Branco i Flores, que llegirà el treball: “Impacte dels disruptors endocrins a la salut femenina.”

Dr. Luis Grande i Posa, que llegirà el treball: “La rendició de comptes com a forma de millorar la morbimortalitat quirúrgica.”

Els acolliran els Acadèmics Numeraris, Molt Il·ltres. Drs. Josep M. Lailla i Vicens i Manel Trias i Folch.

Cada ponent disposarà d’uns vint minuts per a la seva intervenció.

Scroll al inicio