31/1/2022 CONCESSIÓ PREMIS CONCURS 2021 I CONVOCATÒRIA CONCURS 2022

CONCESSIÓ PREMIS CONCURS 2021 I CONVOCATÒRIA CONCURS 2022

Diumenge 30 de gener de 2021 durant la Sessió Inaugural de Curs de l’any 2022 han sigut proclamats els premiats dels premis de l’any 2021 i s’ha declarat obert el concurs de l’any 2022.

CONVOCATÒRIA DE PREMIS DEL CURS 2022

I.PREMI EN HONOR DE L’ACADÈMIC DR. FRANCESC SALVÀ i CAMPILLO
Tema relacionat amb alguna de les quatre seccions de l’Acadèmia:
Ciències bàsiques, diagnòstiques, terapèutiques i afins – Medicina – Cirurgia –
Ciències mèdiques socials i afins.
És el premi més antic de l’Acadèmia, atorgat per primera vegada l’any 1792.
II.PREMI DE MEDICINA I SANITAT COMARCALS
Tema: Estudi de qualsevol aspecte sanitari referit a alguna localitat o comarca de Catalunya.

III. PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA
Concedit a una tesi doctoral presentada, llegida en alguna de les Facultats de Medicina de Catalunya, dins dels dos anys naturals anteriors a la convocatòria del premi.
Caldrà presentar fotocòpia de la certificació del dia de lectura (papereta o altre document).

IV.PREMI DEL DOCTOR LLUÍS SAYÉ

Tema: Estudi de la vida i obra científica d’algun dels acadèmics numeraris o corresponents de la institució, ja traspassat.

V.PREMI PROFESSOR JOAQUÍN BARRAQUER

Distingir el millor treball d’oftalmologia publicat en revistes nacionals o estrangeres indexades, durant els dos anys anteriors a la convocatòria. D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent.

VI.PREMI PROFESSORS SALVADOR I JOSEP-MARIA GIL-VERNET

Tema: Sobre un treball de l’especialitat d’Urologia

Dotació: Mil euros
D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent.

 

VII. PREMI DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT
Serà concedit a l’autor espanyol que consti com a primer signant del millor article sobre trasplantament publicat en el període comprès entre l’1-X-2020 i el 30-IX-2021. D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent.

Dotació: veure convocatòria FCT http://www.sctransplant.org/indexcat.html

CONDICIONS GENERALS DELS PREMIS

 1.  Poden optar-hi tots els titulats en ciències sanitàries o activitats afins, espanyols i estrangers.
 2. No poden optar-hi els Membres Numeraris de l’Acadèmia.
 3. Els treballs han de ser inèdits, excepte si el premi es per treballs publicats.
 4. No podrà ser presentat un mateix treball en diferents premis, de l’Acadèmia ni simultàniament en altres institucions
 5. S’han d’enviar, per duplicat, a la Secretaria de l’Acadèmia (carrer del Carme núm. 47, 08001 Barcelona). El termini d’admissió és fins a les 12 hores del divendres 28 d’octubre de 2021.
 6. Cada treball ha d’estar identificat únicament amb un lema, i sense que en cap lloc visible hi consti el nom de l’autor, llevat del cas de les tesis doctorals.
 7. Junt amb el treball, els autors faran constar la seva identificació personal en un sobre tancat, al davant del qual hi haurà solament el lema. Allí han d’expressar les seves dades d’identificació personal i, en les memòries de tipus clínic o de recerca, la Institució on s’ha fet el treball.
 8. Les pliques dels treballs premiats seran obertes en sessió de la Junta de Govern, informant-ne als autors dels treballs premiats. El lliurament del premi es farà en el transcurs de l’Acte d’Inauguració del curs 2023 (darrer diumenge del mes de gener, dia 29). Les pliques dels altres treballs seran destruïdes sense obrir-les.
 9. Els treballs premiats passaran a ser propietat de l’Acadèmia, d’acord amb l’article 39 dels seus Estatuts. Totes les memòries restaran dipositades i conservades a l’Arxiu de l’Acadèmia, sense que cap d’elles sigui retornada.
 10. El títol d’Acadèmic Corresponent, es concedirà pel “Premi Professor Joaquín Barraquer” i “Premi de la Fundació Catalana de Trasplantament“ ; el títol es concedirà només al primer signant, o al següent, si l’anterior ja el tenia. Pels restants premis es concedirà un diploma de premiat.
 11. Barcelona, 30 de gener de 2022

Josep A. Bombí                                                         Jordi Palés i Argullós
President                                                                Secretari General

Premis atorgats convocatòria 2021 

Corresponent a la convocatòria de premis de l’any 2021,

 1. Premi de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya :

Concedit a una tesi doctoral presentada, llegida en alguna de les Facultats de Medicina de Catalunya, dins dels dos anys naturals anteriors a la convocatòria del premi.
Dra. Yolanda Jimenez Capel, títol : “Evaluación de la situación del Burnout, reactividad al estrés y de la calidad de vida professional de los residentes de anestesiologia de Cataluña”,

 1. Premi professor Joaquín Barraquer :

CONCEDIT AL millor treball d’oftalmologia publicat en revistes nacionals o estrangeres indexades, durant els dos anys anteriors a la convocatòria.

Dr. Juan P. Álvarez de Toledo, lema: “Músic, títol: “Long-term anatomical and funtional outcomes after autokeratoplasty

 1. Premi Fundació Trasplantament :

Concedit a l’autor espanyol que consti com a primer signant del millor article sobre trasplantament publicat en el període comprès entre l’1-X-2020 i el 30-IX-2021.

 Dra. Joana Ferrer i Fabregat, títol :“Limited tumour progression beyond Milan criteria while on the waiting list does not result in unacceptable impairment of survival

Scroll al inicio