29/10/19 Recepció dels Acadèmics Corresponents Dr. Àlvar Agustí i García-Navarro i Dr. Felipe Rodríguez de Castro

Recepció dels Acadèmics Corresponents Dr. Àlvar Agustí i García-Navarro i Dr. Felipe Rodríguez de Castro(PDF)

 

El dimarts 29 d’octubre de 2019, a les set de la tarda, aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya celebrarà sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents:

 

Dr. Àlvar Agustí i García-Navarro, que llegirà el treball: Malaltia pulmonar obstructiva crònica: canvi de paradigma.”

 

Dr. Felipe Rodríguez de Castro, que llegirà el treball: Contaminación atomosférica, cambio climático e infeccion respiratoria. 

 

Els acolliran, l’Acadèmic Numerari, Molt Il·ltr. Dr. Arcadi Gual i Sala i l’Acadèmic Corresponent, Dr. Joan Monés i Xiol

Scroll al inicio