28/1/18 Sessió Inaugural de curs del 2018

Sessió Inaugural de curs del 2018(PDF)

El diumenge 28 de gener de 2018, a les dotze del migdia, aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, celebrarà la SESSIÓ PÚBLICA INAUGURAL del curs actual.
El Sr. Secretari General presentarà la MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE L’ACADÈMIA corresponent a l’any anterior.

A continuació, l’Acadèmic Numerari Dr. Màrius Foz i Sala llegirà el discurs de torn “ALIMENTACIÓ I SALUT: PASSAT, PRESENT I FUTUR”

Seguidament es procedirà:

1. Al lliurement de les medalles als nous ACADÈMICS EMÈRITS: Drs.

Jaume Bech i Borràs,

Xavier Iglesias i Guiu,

Xavier Forn i Dalmau,

Jacint Corbella i Corbella.

2. A la proclamació dels guanyadors dels premis de l’any anterior i a convocar els corresponents al 2018.

Per cloure la sessió el president dirigirà unes paraules i declararà obert el curs 2018.

 

Scroll al inicio