28/01/2024 Sessió Inaugural de Curs 2024

Sessió Inaugural de Curs 2024(PDF)

El diumenge 28 de gener de 2024, a les dotze del migdia, aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, celebrarà la SESSIÓ PÚBLICA INAUGURAL del curs actual.

El Sr. Secretari General presentarà la

MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE L’ACADÈMIA corresponent a l’any anterior.

A continuació el discurs de torn de l’Acadèmic Numerari, Molt Il·ltre. Dr. Manuel Cruz i Hernández†, serà llegit per la Dra. Ofèlia Cruz i Martínez, amb el títol:

LA PEDIATRIA CAMBIANTE DEL SIGLO XXI.”

Seguidament es procedirà a la

Proclamació dels guanyadors dels premis de l’acadèmia de l’any 2023.

Per cloure la sessió el president dirigirà unes paraules i declararà obert el curs 2024.

La sessió serà retransmesa a través del canal de Youtube de la RAMC. (https://www.youtube.com/channel/UCMaS5RbES0iwiLlziRosoFA ).

L’Acadèmia us prega que vulgueu realçar la solemnitat de l’acte amb la vostra presència.

Amb la col·laboració:

Scroll al inicio