27/1/2019 Sessió inaugural de curs 2019

Sessió inaugural de curs 2019(PDF)

El diumenge 27 de gener de 2019, a les dotze del migdia, aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, celebrarà la SESSIÓ PÚBLICA INAUGURAL del curs actual. El Sr. Secretari General presentarà la MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE L’ACADÈMIA corresponent a l’any anterior.

 

A continuació, l’Acadèmic Numerari Dr. Gabriel Ferraté i Pascual llegirà el discurs de torn “VIDA ARTIFICIAL. UN PROCÉS EMERGENT.”

 

Seguidament es procedirà:

1. Al lliurament de la medalla al nou ACADÈMIC EMÈRIT: Dr. Francesc Jané i Carrencà.

2. A la proclamació dels guanyadors dels premis de l’any anterior i a convocar els corresponents al 2019.

Per cloure la sessió el president dirigirà unes paraules i declararà obert el curs 2019.

Scroll al inicio