27/11/18 Recepció d’Acadèmics Corresponents Dr. Antoni Castro i Salomo i Dr. Antonio Montero i Matamala

Recepció d’Acadèmics Corresponents Dr. Antoni Castro i Salomo i Dr. Antonio Montero i Matamala(PDF)

 

El dimarts 27 de novembre de 2018, a les set de la tarda, aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya celebrarà sessió extraordinària per a la
recepció dels Acadèmics Corresponents:
Dr. Antoni Castro i Salomó, que llegirà el treball:
“L’avaluació formativa de la pràctica clínica.”
Dr. Antonio Montero i Matamala, que llegirà el treball:
“Impacte Socioeconòmic del Dolor crònic.”

Els acolliran els Acadèmics Numeraris els Molt Il· ltres. Dr. Lluís Massana i Marín i Dr. Carles Hervàs i Puyal (electe) .

Scroll al inicio