26/1/20 Sessió inaugural de curs 2020

Sessió inaugural de curs 2020(PDF)

El diumenge 26 de gener de 2020, a les dotze del migdia, aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, celebrarà la SESSIÓ PÚBLICA INAUGURAL del curs actual.

El Sr. Secretari General presentarà la MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE L’ACADÈMIA corresponent a l’any anterior.

A continuació, l’Acadèmic Numerari Dr. Miquel Àngel Asenjo i Sebastián llegirà el discurs de torn

«REFLEXIONS AL VOLTANT DE LA GESTIÓ DE LES LLISTES D’ESPERA SANITÀRIES»

Seguidament es procedirà:

1. Al lliurament de la medalla al nou Acadèmic Emèrit, Molt Il·ltre. Dr. Antoni Cardesa i García.

2. A la proclamació dels guanyadors dels premis de l’any anterior i a convocar els corresponents a la convocatòria de l’any 2020.

Per cloure la sessió el president dirigirà unes paraules i declararà obert el curs 2020.

 

Scroll al inicio