14/5/19 Col·loqui de la secció 2ª, amb el títol «L’aprenentatge del error mèdic a la era de la Seguretat Clínica.”

El dimarts 14 de maig de 2019, a les set del vespre, la Secció Segona (Medicina) de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, tendrá lloc el col·loqui, amb el títol “L’aprenentatge del error mèdic a la era de la Seguretat Clínica.” , moderat per l’Acadèmic Numerari Molt Il·ltre. Dr. Josep Mª Mascaró. Les intervencions aniran a càrrec dels Drs. Josep Arimany, Miquel Bruguera, Carles Martín, Antoni Trilla i César Vargas.

Sinopsi :

L’exercici de la medicina ha experimentat en les últimes dècades un canvi profund. Ha passat de ser simple, poc efectiva i relativament segura a convertir-se en complexa, efectiva però potencialment perillosa. El risc zero no existeix en cap activitat, els essers humans en qualsevol àmbit de treball cometem errors, però els errors poden ser previnguts amb el disseny de sistemes que facin difícil l’error i fàcil l’encert. Aquests sistemes ja s’han implementat amb èxit en àmbits com la navegació aèria i ferroviària.

La seguretat del pacient, entesa com el conjunt d’actuacions orientades a eliminar, reduir i mitigar els resultats adversos produïts com conseqüència del procés d’atenció a la salut ha anat adquirint paulatinament importància dins dels fonaments de l’exercici de la medicina actual, on existeix una constant evolució mèdica, científica i tecnològica i en la que es requereix als professionals mèdics un permanent esforç per a assumir un estàndard de bona praxi mèdica.  En aquest context la seguretat clínica ha arribat a ser, avui en dia, una preocupació de primer ordre.

Scroll al inicio