Torrent i Torrabadella, Ramon

(Granollers, 1826 – B. 17.4.1882). Primer cirurgià de l’Hospital de Santa Creu i degà del seu cos facultatiu. Fou substitut de la càtedra d’Anatomia Quirúrgica, Operacions i Embenats.
EP: “Del chancro indurado y de sus relaciones con la infección sifilítica constitucional”.
TIC el 1872: “Consideraciones sobre recientes adelantamientos del diagnóstico quirúrgico”.