Acadèmics

Casanovas i Llorens, Anna

2020

Elecció

Discurs d'ingrés

Elecció : 4 de febrer de 2020.

Secció : adscrita a la Secció Primera.

Ingrés : 23 de febrer de 2021, «La via de senyalització NRG1/ErbB en la patologia de la motoneurona espinal», presentació a càrrec de l’Acadèmic Numerari Molt Il·ltre. Dr. Joan Viñas i Salas.

Situació professional actual:
Entitat ocupadora: Universitat de Lleida (UdL) Facultat de Medicina.
Departament: Medicina Experimental.
Categoria professional: Titular d’Universitat a temps complet.
Resum de la trajectòria docent i científica, Entitat ocupadora, Categoria professional (Data d’inici)
1. Facultat de Medicina, Universitat de Lleida Professora Titular temps complert (2/1999).
2. Facultat de Medicina, Universitat de Lleida, Professora associada temps complert (12/1993).
3. Universitat de Barcelona, Professora associada temps complert (12/1987).
4. Universitat de Barcelona, Professora ajudant temps complert (12/1984).
Llicenciada en Medicina i Cirurgia de la 1a promoció de la Facultat de Medicina de Lleida (Universitat de Barcelona). Doctora en Medicina i Cirurgia, l’any 1992 per la mateixa facultat amb Excel·lent (Cum Laude). Des de l’inici vaig impartir classes i pràctiques d’Anatomia Humana. L’any 1999 vaig obtenir la plaça de professora titular d’Anatomia i Embriologia Humana on des d’aquell moment vaig fer-me càrrec de la docència de Neuroanatomia en l’assignatura de Neurobiologia de la Facultat de Medicina de la UdL on he combinat la meva tasca docent amb la d’investigadora en el grup de Patologia Neuromuscular Experimental, liderada pel Dr. Josep.E. Esquerda. Amb la implementació del grau de Ciències Biomèdiques també em vaig fer càrrec de la docència de Neuroanatomia en l’assignatura de Neurociència Fonamental. Des de l’any 1999 fins l’actualitat he sigut coordinadora de ambdues assignatures. La meva trajectòria científica sempre ha estat relacionada amb l’estudi de la motoneurona espinal. Durant la meva tesi doctoral, dirigida pel Dr. Josep E. Esquerda vaig utilitzar com a model experimental l’axotomia del nervi ciàtic durant el desenvolupament postnatal fins l’edat adulta i vaig descriure el procés de mort neuronal després de la lesió axonal, així com la distribució del CGRP i els seus canvis induïts després de l’axotomia. Posteriorment vaig treballar amb antagonistes de receptors glutamatèrgics per prevenir la mort de motoneurones espinals. Durant la meva estància postdoctoral en el Max-Planck Institut für Psychiatrie. Depart. Neuromorphologie (Planegg-Martinsried, Alemanya) sota la direcció del professor G. Kreutzberg (1995-1996) vaig realitzar un estudi sobre el factor de transcripció c-jun en el model de rata postnatal postaxotomia. Més endavant vam introduir al laboratori del nostre grup, ratolins transgènics que sobrexpressen la mutació de la SOD1 humana per estudiar els mecanismes etiopatogènics que succeeixen en l’Esclerosi lateral amiotròfica (ELA). Des de llavors hem participat activament en estudiar mecanismes d’excitotoxicitat i neuroinflamatoris, en desenvolupar un anticòs anti-misfolded SOD1 (AJ-10) que ens va permetre identificar motoneurones que degeneren. També hem treballat amb tractaments immunomoduladors en ratolins transgènics. D’aquesta llarga etapa s’han publicat articles indexats en revistes científiques internacionals. Actualment ens hem centrat en l’estudi de l’expressió de la Neuregulina-1 en el terminal postsinàptic de les motoneurones en les sinapsis dels botons C-colinèrgics, la seva implicació en l’ELA i l’atrofia Muscular Espinal (AME). D’aquests estudis hem publicat tres articles, un l’any 2014 a la revisa Faseb, l’altre (2017) en la prestigiosa revista Scientific Reports i recentment (2019) a la revista Faseb i en ambdues soc autora principal. He participat en 17 projectes R+D+I i en l’actualitat tenim un projecte vigent (2019-21). He dirigit 3 tesis doctorals i actualment una quarta tesi que està en procés. Gestió: Vaig ser Secretaria del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques (3 anys) i posteriorment Secretaria del Departament de Medicina Experimental (6 anys). En l’actualitat sóc la Degana de la Facultat de Medicina (febrer de 2019- )

Scroll al inicio