Acadèmics

Camps i Surroca, Manuel

2001

4a (MEDICINA SOCIAL)

De nissaga de metges, va nèixer a La Portella (Lleida) el 12 d’octubre de 1948. Llicenciat en Medicina i Cirurgia (Barcelona, 1971) i doctorat en Medicina (Barcelona, 1978), va practicar la medicina general al costat del seu pare fins el 1979. Després, inicià l’activitat medicolegal de la mà del prof. Jacint Corbella, i continua practicant a Lleida les tasques de prof. titular de Medicina Legal i de metge forense, ambdues per oposició. Ha presidit el VI Congrés d’Història de la Medicina Catalana (Manresa, 1990) i les “VII Jornadas de la Sociedad Española de Medicina Legal y Forense” (Lleida, 1995). És el primer acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya resident fora de l’àrea metropolitana de Barcelona, des de 1999. Ha publicat, des de l’any 1975, 7 llibres (6 en col•laboració amb Manuel Camps Clemente) i 103 articles d’investigació, fonamentalment historicomèdica, tasca que continua a la actualitat.

Scroll al inicio