Battestini i Pons, Rafael

Nascut a Barcelona el 1932. Estudià a l’Escola Blanquerna.
Llicenciat en Medicina, el 1956. Diplomat en Sanitat, el 1958, i Medicina Aeroespacial, el 1963. Especialista en Medicina Interna i Aparell Digestiu, el 1966. Doctor en Medicina, el 1973.

Soci i Membre de Mèrit de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques.
Fundador de la Societat Catalana de Medicina Aeroespacial, Subaquàtica i Ambiental.

Soci del Centre Excursionista de Catalunya. Col•labora en la seva revista, Muntanya.
Té la Medalla de Plata i la Medalla de Mèrit.

Fou fundador i és soci de l’Institut d’Estudis de Medicina de Muntanya.
Col•labora en els Cursos de Medicina i Socors de Muntanya.

Ha publicat articles i editorials a les revistes:
Medicina Clínica, JANO, l’Internista i Gaseta Sanitària.

Ha publicat, com autor: L’Home i l’Espai. L’Home i el seu Entorn. L’Home i la Biofísica. Peregrinació al Tibet. La Vall de Cabó.
I com a coautor: L’Esport en col•lectius en risc social. Les presons de Catalunya, eduquen o castiguen?. Trastorns per fenòmens físics, a Medicina Interna, dirigida pel Prof. Ciril Rozman.

Ha presentat Comunicacions als:
XI World Congress on Mountain Medicine. XI i XII Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. Congrés d’Història de la Medicina Catalana.