Acadèmics

Ribera i Santasusana, Josep M.

2020

Elecció

Elecció : 4 de febrer de 2020.

Seccio : adscrit a la seccio Segona.

Ingrés : 26 de gener de 2021, «Leucèmia aguda limfoblàstica en adults. Que hem fet des del grup cooperatiu PETHEMA?», presentació a càrrec de l’acadèmic numerari Molt Il.ltre Dr. Evarist Feliu i Frasnedo.

Lloc de treball: Servei d’Hematologia Clínica. ICO-Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona
Educació: Llicenciat en Medicina (UAB, 1979). Doctor en Medicina (UB, 1987)
Posicions assistencials
– 1985. Especialista en Hematologia-Hemoteràpia.
– 1985-1989. Metge Adjunt. Servei d’Hematologia. Hospital Clínic, Barcelona.
– 1989-2003. Cap de la Secció d’Hematologia Clínica. HGTP, Badalona.
– 1999-actualitat. Director de la Unitat de TPH de l’HGTP, Badalona.
– 2003-actualitat. Cap del Servei d’Hematologia Clínica. ICO-HGTP, Badalona.
Activitat docent
– 2000-2003. Professor Associat. Facultat de Medicina, UAB.
– 2007-actualitat. Professor Titular de Medicina. UAB (3 triennis docència, 6 trams recerca).
Proposat nomenament de Catedràtic en juliol 2019.
Activitat de recerca
– Director o codirector de 10 Tesis Doctorals.
– Investigador principal de 15 projectes de recerca (autonòmics, nacionals i europeus)
– Autor o coautor de 102 capítols de llibres, 501 articles publicats en revistes amb comitè
d’experts, amb 12 857 citacions rebudes i un índex H de 58. Secretari executiu de
Medicina Clínica. Revisor de 14 revistes biomèdiques.
– Membre del Steering Committee de la European LeukemiaNet del Grup EWALL
(European Working Group for Adult Acute Lymphoblastic Leukemia). President del
Scientific Working Group of ALL de la EHA (European Hematology Association)
– Membre del comitè científic intern de l’Institut de Recerca Josep Carreras i
investigador principal del grup de recerca en leucèmia aguda limfoblàstica (LAL).
Director clínic de l’Institut de Recerca Josep Carreras (campus HGTP, Badalona).
– Coordinador del programa de LAL del grup PETHEMA (Programa Español de
Tratamientos en Hematología) i President del Patronat de la Fundación PETHEMA.
-Vocal de la OCATT (des de 2006), de la Comissió Assessora del Medicament (CAM) i
de les comissions de Tractaments d’Alta Complexitat (CAR-T i eculizumab) del Catsalut
-President de la Societat Catalana d’Hematologia 2012-2016.
-Premi a l’Excel·lència en Recerca, Col·legi Oficial de Metges de Catalunya i Balears.

Scroll al inicio