25/4/2023 CONVOCATÒRIA DELS PREMIS DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA

CONVOCATÒRIA DELS PREMIS DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA 2023(PDF)

I.PREMI EN HONOR DE L’ACADÈMIC DR. FRANCESC SALVÀ i CAMPILLO

És el premi més antic de l’Acadèmia, atorgat per primera vegada l’any 1792. S’atorgarà al primer signant d’un treball relacionat amb la temàtica d’alguna de les quatre seccions de l’Acadèmia: Ciències bàsiques, diagnòstiques, terapèutiques i afins – Medicina – Cirurgia, Ciències mèdiques socials i afins que hagi estat publicat a una revista indexada al Journal Citation Report (JCR). Aquest premi comportarà el nomenament d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC.

 

II.PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA 

Aquest premi s’atorgarà a l’autor d’una tesi doctoral llegida en alguna de les Facultats de Medicina de Catalunya, dins dels dos anys naturals anteriors a la convocatòria del premi) i que els seus resultats hagin estat publicats en revistes indexades al Journal Citation Report (JCR). Caldrà presentar fotocòpia de la certificació del dia de lectura (papereta o altre document) i els articles que s’hagin derivat de la tesi doctoral. Aquest premi comportarà el nomenament d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC.

III. PREMI DR. LLUÍS SAYÉ D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA I HUMANITATS MÈDIQUES.

Aquest premi recull part de la tradició dels antics premis de Topografies Mèdiques, de Medicina i Sanitat Comarcals i del Doctor Lluís Sayé. S’atorgarà al primer signant d’un treball inèdit d’història de la medicina o sobre les humanitats relacionades amb la professió, en l’àmbit cultural de la llengua catalana o occitana. Aquest premi comportarà el nomenament d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC.

 

IV.PREMI AL MILLOR TREBALL FI DE GRAU

Aquest premi s’atorgarà al millor Treball de Fi de Grau de l’àmbit de les Ciències de la Salut defensat en una universitat catalana el curs anterior de la convocatòria del Premi. El treball presentat podrà ser un treball de recerca, bibliogràfic o similar que hagi obtingut una qualificació mínima de 8. Caldrà adjuntar un exemplar del TFG, la data de defensa i el document que certifiqui la qualificació obtinguda. La RAMC lliurarà el Diploma que acrediti al guanyador.

 

V.PREMI PROFESSOR JOAQUÍN BARRAQUER

Aquest premi vol distingir r el millor treball d’oftalmologia publicat en revistes nacionals o estrangeres indexades al JCR, durant els dos anys anteriors a la convocatòria. D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC.

 

VI. PREMI PROFESSORS SALVADOR I JOSEP-MARIA GIL-VERNET

Aquest premi vol distingir  el millor treball d’urologia publicat en revistes nacionals o estrangeres indexades al JCR, durant els dos anys anteriors a la convocatòria. D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC. Aquest premi té una dotació econòmica per el premiat de 1.000 euros.

 

VII. PREMI DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT
Serà concedit a l’autor espanyol que consti com a primer signant del millor article sobre trasplantament publicat en l’any anterior a la convocatòria del Premi. D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC. Per més detalls consultar la convocatòria a  FCT http://www.sctransplant.org/indexcat.html

 

 

CONDICIONS GENERALS DELS PREMIS

1. Poden optar-hi tots els titulats en Medicina i altres Ciències de la Salut o titulacions afins, espanyols i estrangers.

 

2.No poden optar-hi els Acadèmics Numeraris ni el Acadèmics Corresponents de l’Acadèmia.

 

3.Els treballs han de ser inèdits, excepte si el premi es per treballs publicats.

 

4.No podrà ser presentat un mateix treball en diferents premis, de l’Acadèmia ni simultàniament en altres institucions

 

5.S’han d’enviar, per duplicat, a la Secretaria de l’Acadèmia (carrer del Carme núm. 47, 08001 Barcelona). El termini d’admissió és fins a 12h del dia 15 de novembre de 2023.

 

6.Cada treball ha d’estar identificat únicament amb un lema, i sense que en cap lloc visible hi consti el nom de l’autor, llevat del cas de les tesis doctorals.

 

7.Junt amb el treball, els autors faran constar la seva identificació personal en un sobre tancat, al davant del qual hi haurà solament el lema. Allí han d’expressar les seves dades d’identificació personal i, en les memòries de tipus clínic o de recerca, la Institució on s’ha fet el treball.

 

8.Les pliques dels treballs premiats seran obertes en sessió de la Junta de Govern, informant-ne als autors dels treballs premiats. El lliurament del premi es farà en el transcurs de l’Acte d’Inauguració del curs 2024 (darrer diumenge del mes de gener). Les pliques dels altres treballs seran destruïdes sense obrir-les.

 

9.Els treballs premiats passaran a ser propietat de l’Acadèmia, d’acord amb l’article 39 dels seus Estatuts. Totes les memòries restaran dipositades i conservades a l’Arxiu de l’Acadèmia, sense que cap d’elles sigui retornada.
Barcelona, 18 d’abril de 2023

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *