GIMBERNAT. Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut

Gimbernat. Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut és una publicació semestral (gener i juliol), editada per la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i la Universitat de Barcelona, amb el suport de la Societat Catalana d’Història de la Medicina de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Publicada des de l’any 1984 —tot i que tenia alguns precedents esporàdics —, amb el títol Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. A partir de 2019, amb el número 71, inicia la segona època amb el nom Gimbernat. Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut.

El seu objectiu principal és donar a conèixer articles de recerca històrica, sobretot de medicina i de totes les ciències biomèdiques i de la salut, com ara de farmàcia, veterinària, odontologia, infermeria, fisioteràpia, i també de les ciències socials. Els temes que inclou es tracten des de la perspectiva de les ciències i de les humanitats.

La periodicitat és semestral (gener i juliol).

Any Volum Revista
Primera època: "Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciencia" (1984-2018)
2005 44 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLIV
2006 45 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLV
2006 46 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLVI
2007 47 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLVII
2007 48 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLVIII
2008 49 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLIX
2008 50 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum L
2009 51 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LI
2009 52 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LII
2010 53 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LIII
2010 54 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LIV
2011 55 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LV
2011 56 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LVI
2012 57 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LVII
2012 58 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LVIII
2013 59-60 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LIX-LX
2014 61-62 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LXI
2015 63-64 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LXIII
2016 65 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LXV
2016 66 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LXVI
2017 67 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LXVII
2017 68 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LXVIII
2018 69 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LXIX
2018 70 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LXX
Segona època: "Gimbernat. Revista d'Història de la Medicina i de les Ciencies de la Salut" (2019- )
2019 71 Gimbernat. Revista d'Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut. Volum 71
2020 72 Gimbernat. Revista d'Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut. Volum 72
2020 73 Gimbernat. Revista d'Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut. Volum 73
2021 74 Gimbernat. Revista d'Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut. Volum 74
2021 75 Gimbernat. Revista d'Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut. Volum 75
2022 76 Gimbernat. Revista d'Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut. Volum 76
2022 77 Gimbernat. Revista d'Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut. Volum Extraordinari 77
2022 78 Gimbernat. Revista d'Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut. Volum 78