GIMBERNAT. Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut

Gimbernat. Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut és una publicació semestral (gener i juliol), editada per la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, amb el suport de la Societat Catalana d’Història de la Medicina de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Publicada des de l’any 1984 —tot i que tenia alguns precedents esporàdics —, amb el títol Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Apartir de 2019, amb el número 71, inicia la segona època amb el nom Gimbernat. Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut.

El seu objectiu principal és donar a conèixer articles de recerca històrica, sobretot de medicina i de totes les ciències biomèdiques i de la salut, com ara de farmàcia, veterinària, odontologia, infermeria, fisioteràpia, i també de les ciències socials. Els temes que inclou es tracten des de la perspectiva de les ciències i de les humanitats i van dirigits a tot el públic interessat en les disciplines abans citades.

L’idioma oficial de la revista és el català, amb l’occità com a llengua cooficial, i el seu àmbit de recerca són els territoris que representen aquestes llengues, tot i que també s’admetran treballs en castellà, anglès, francès, portuguès i italià que facin referència a aquesta àrea geogràfica.

 

amb la col.laboració :

           

 

Any Volum Revista
PRIMERA ETAPA GIMBERNAT. REVISTA CATALANA D'HISTÒRIA DE LA MEDICINA I DE LA CIÈNCIA
1984 I Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum I
1984 II Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum II
1985 III Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum III
1985 IV Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum IV
1986 V Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum V
1986 VI Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum VI
1987 VII Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum VII
1987 VIII Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum VIII
1988 IX Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum IX
1988 X Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum X
1989 XI Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XI
1989 XII Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XII
1990 XIII Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XIII
1990 XIV Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XIV
1991 XV Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XV
1991 XVI Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XVI
1992 XVII Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XVII
1992 XVIII Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XVIII
1993 XIX Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XIX
1993 XX Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XX
1994 XXI Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XXI
1994 XXII Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XXII
1995 XXIII Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XXIII
1995 XXIV Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XXIV
1996 XXV Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XXV
1996 XXVI Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XXVI
1997 XXVII Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XXVII
1997 XXVIII Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XXVIII
1998 XXIX Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XXIX
1998 XXX Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XXX
1999 XXXI Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XXXI
1999 XXXII Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XXXII
2000 33 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XXXXIII
2000 34 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XXXXIV
2001 35 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XXXXV
2001 36 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XXXXVI
2002 37 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XXXXVII
2002 38 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XXXXVIII
2003 39 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XXXXIX
2003 40 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XL
2004 41 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLI
2004 42 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLII
2005 43 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLIIII
2005 44 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLIV
2006 45 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLVI
2006 46 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLVI
2007 47 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLVII
2007 48 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLVIII
2008 49 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLIX
2008 50 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum L
2009 51 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LI
2009 52 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LII
2010 53 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LIII
2010 54 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LIV
2011 55 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LV
2011 56 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LVI
2012 57 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LVII
2012 58 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LVIII
2013 59-60 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LIX-LX
2014 61-62 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LXI
2015 63-64 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LXIII
2016 65 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LXV
2016 66 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LXVI
2017 67 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LXVII
2017 68 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LXVIII
2018 69 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LXIX
2018 70 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LXX
SEGONA ETAPA GIMBERNAT.REVISTA D'HISTÒRIA DE LA MEDICINA I DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT
2019 71 Gimbernat. Revista d'Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut. Volum 71
2020 72 Gimbernat. Revista d'Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut. Volum 72
2020 73 Gimbernat. Revista d'Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut. Volum 73
2021 74 Gimbernat. Revista d'Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut. Volum 74
2021 75 Gimbernat. Revista d'Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut. Volum 75
2022 76 Gimbernat. Revista d'Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut. Volum 76
2022 77 Gimbernat. Revista d'Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut. Volum extraordinari: 250 aniversari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (1770-2020) Volum 77
2022 78 Gimbernat. Revista d'Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut. Volum 78
2023 79 Gimbernat. Revista d'Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut. Volum 79