GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència

Any Volum Revista
2005 44 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLIV
2006 46 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLVI
2007 47 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLVII
2007 48 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLVIII
2008 49 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum XLIX
2008 50 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum L
2009 51 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LI
2009 52 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LII
2010 53 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LIII
2010 54 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LIV
2011 55 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LV
2011 56 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LVI
2012 57 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LVII
2012 58 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LVIII
2014 61-62 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LXI
2015 63-64 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LXIII
2016 65 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LXV
2016 66 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LXVI
2017 67 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LXVII
2017 68 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LXVIII
2018 69 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LXIX
2018 70 Gimbernat. Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència. Volum LXX