Premis

Els premis de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

L’Acadèmia concedeix cada any diversos premis per treballs presentats. Els que estan en vigència actualment són:

· Premi en honor del Dr. Francesc Salvà i Campillo. Es el més antic de l’Acadèmia, otorgat per primera vegada l’any 1972.
· Premi de Medicina i Sanitat Comarcals.
· Premi a la millor tesi doctoral.
· Premi llegat professor Lluís Sayé.
· Premi del doctors Salvador i Josep M. Gil-Vernet.
· Premi Assistència Sanitària Col.legial-Autogestió Sanitària Cooperativa.
· Premi del Dr. Visa Tubau.
· Premi de la Societat Catalana de Transplantaments.

Premis atorgats convocatòria 2015

Corresponents a la convocatòria de l’any 2015, s’han atorgat el següents premis, tots ells guardonats amb el nomenament d’acadèmic corresponent de l’Acadèmia.

PREMI EN HONOR DE L’ACADÈMIC DOCTOR SALVÀ i CAMPILLO

S’atorga a un treball relacionat amb alguna de les quatre seccions de l’Acadèmia. És el premi més antic de l’Acadèmia.

S’ha atorgat al treball:

“Acid-sensing ion channels detect moderate acidifications to induce ocular pain”,

presentat pel Dr. Xavier Gasull i Casanova

PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA

Es concedeix a tesis doctorals presentades i llegides en alguna de les Facultats de Medicina de Catalunya dins de l’any natural anterior a la convocatòria.
S’ha atorgat a la tesi titulada“

“Pacientes con fractura de cadera. Valoración de la cirugía precoz en estadios de antigregación plaquetaria”

presentada pel Dr. Jaume Mas i Atance

PREMI DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT

Es concedeix a un autor espanyol que consti com a primer signant d’un article sobre transplantament, publicat en el curs de l’any anterior a la convocatòria.

S’ha atorgat al treball:

“The effect of brain in rat steatotic and non steatotic liver transplantation with previous ischemic preconditioning”,

presentat per la Dra. Mónica B. Jiménez i Castro