Mathieu Audouard

Audouard, Mathieu-François, era doctor per Montpeller. Va ser elegit membre corresponent de la Acadèmia Mèdico Pràctica de Barcelona el 12 de novembre de 1821, per haver pres part en l’estudi de l’epidèmia de febre groga. Autor d’un dels treballs més coneguts sobre aquesta epidèmia que va tenir molta repercussió a França: “Relation historique et médicale de la fièvre jaune qui a regné à Barcelone en 1821”. Va enviar, com a mínim, quatre treballs seus a l’Acadèmia, entre 1822 i 1849.