Articles d’Història de la Medicina Occitana

Autor Article Publicació
Domènech i Llaberia, Edelmira Alain Guy i Louis Delieu: Participació occitana en el primer Congrés d'Història de la Medicina Catalana de 1970 Gimbernat, 2008 (**), 50, 365-369
Corbella i Corbella, Jacint Antoine Deidier (1670-1746), metge amb activitat a Montpeller i Marsella. Idees sobre el contagi Gimbernat, 2007 (*), 47, 239-244
Corbella i Corbella, Jacint Armand Gautier (Narbona, 1837-Cannes, 1920), capdavanter de la química biològica Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2014, 176-177
Corbella i Corbella, Jacint L'obra mèdica d'Arthur Fallot (1850-1911) Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2009, 24, 30-31
Corbella i Corbella, Jacint Alguns aspectes històrics de la medicina de l'Arieja Gimbernat, 2008 (*), 49, 275-284
Corbella i Corbella, Jacint L'obra de Jean Baseilhac, més conegut com Fra Cosme (1703-1781) Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2010, 25:73-76
Corbella i Corbella, Jacint Laurent Jean Bérenger-Geraud, erudit provençal i cirurgià de la Marina (1832-1900) Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2012, 27: 76-77
Corbella i Corbella, Jacint Évarist Bertulus (1809-1881), metge provençal, corresponent de l'Acadèmia de Medicina de Barcelona Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2013, 28: 81-82
Corbella i Corbella, Jacint Camille Soula, professor de Tolosa, i l'Institut de Fisiologia Gimbernat, 2000 (*), 34, 275-276
Corbella i Corbella, Jacint Els Chauffard, metges d'Avignon, professors a París Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2012, 27: 26-27
Corbella i Corbella, Jacint Colt-Bey (1793-1868). Metge francès a Egipte, corresponent de l'Acadèmia de Medicina de Barcelona. Un escrit del doctor Mendoza Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2016, 100-102
Corbella i Corbella, Jacint Dos grans cirurgians d'Occitània de la primera part del segle XIX Gimbernat, 2001 (*), 35, 237-240
Corbella i Corbella, Jacint Émile Dohourcau (1847-1904), metge a Cauterets (Bigoria), corresponent de l'Acadèmia de Medicina de Barcelona (1886) Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2013, 134-135
Corbella i Corbella, Jacint, Domènech i Llaberia, Edelmira Jean-Pierre Falret (1794-1870), psiquiatre occità a París Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2013, 90-91
Corbella i Corbella, Jacint L'obra de Jean B. Fonssagrives (1823-1884) com a higienista i protector de la salut de la infància Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2011, 26: 156-157
Corbella i Corbella, Jacint Bernat Gordoni, professor de medicina de l'Escola de Montpeller i el "Lilium Medicinae" (1303) Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2012, 27: 116-117
Corbella i Corbella, Jacint El metge occità antic més conegut: Gui de Chauliac Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2008, 23: 115-116
Corbella i Corbella, Jacint Guilhèm Ader (c. 1567-1638), metge i poeta gascó Gimbernat, 2007 (**), 48, 233-236
Vallribera i Puig, Pere Nous comentaris sobre l'edició catalana de La Cirurgia de Guy de Chauliac Gimbernat, 1990, 14, 303-307
Corbella i Corbella, Jacint Nota sobre l'obra d'Henri Dausset (Tarbes, 1874-París, 1936) en el camp de la nutrició i la fisioteràpia Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2009, 24: 156-157
Corbella i Corbella, Jacint Jean Louis Alibert (1768-1837) iniciador de l'escola de dermatologia francesa Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2010, 25: 115-116
Corbella i Corbella, Jacint Un metge revolucionari, president de l'Académie du Var, Joseph-François Hernandez (1769-1835) Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2013, 28: 26-27
Corbella i Corbella, Jacint L'obra de Joseph Grasset (1849-1918), mestre de l'Escola de Montpeller Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2009, 24: 114-115
Corbella i Corbella, Jacint Léo Testut (1849-1925). Membre corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2011, 26: 27-29
Corbella i Corbella, Jacint Madame du Codray (1714-1789), llevadora de l'Alvèrnia Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2012, 27: 156-157
Corbella i Corbella, Jacint Madeleine Brès, primera doctora en medicina francesa, era occitana Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2012, 27: 156-157
Corbella i Corbella, Jacint Manuel Saforcada i Ademà (1877-1968), professor de medicina legal de Barcelona Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2010, 25: 156-157
Corbella i Corbella, Jacint L'obra d'Antoine Marfan (1858-1942), com a pediatre i historiador del seu país Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2010, 25: 27-28
Corbella i Corbella, Jacint Sobre alguns aspectes històrics de la medicina i els metges a la regió de Carcassona (Aude) Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2013, 123-125
Corbella i Corbella, Jacint, Gallegos i Paniello, M. Àngels, Xifró i Collsamata, Marc Dades sobre metges i cirurgians del partit de Vielha en documents de l'any 1832. Aportació de signatures Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2014, 41-46
Corbella i Corbella, Jacint Metges i medicina d'Occitània Gimbemat 2000, (*), 33, 273-276
Corbella i Corbella, Jacint Michel de Nostredame (1503-1566), metge provençal Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2013, 169-170
Corbella i Corbella, Jacint La participació catalana en la revista "La Medicina Catalana" Gimbernat, 2009 (*), 51, 325-330
Corbella i Corbella, Jacint Paul Broca (Sainte-Foy-La-Grande, Gironda, 1824-París, 1880) Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2015, 27-28
Corbella i Corbella, Jacint François Vincent Raspail (Carpentras, 1794-Arcueil, 1878). El manual de la salut. Difusió i influència a Catalunya Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2015, 72-75
Corbella i Corbella, Jacint Sant Roc, un Sant de Montpeller del segle XIV (c.1295-1327). Advocat contra la pesta Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2013, 34-35
Corbella i Corbella, Jacint Théophile Roussel (1816-1903), metge i polític, propulsor de lleis de salut pública Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2011, 26: 116-117
Corbella i Corbella, Jacint, Domènech i Llaberia, Edelmira Nota sobre la història de la metal·loscòpia i la metal·loteràpia en el tractament de la histèria. L'obra de Victor Burq (Rodez, Aveyron, 1822-1884) Rev. R. Acad. Med. Catalunya, 2015, 182-184