Biblioteca Virtual

 

PROJECTE

DE

DIGITALITZACIÓ DELS FONS HISTÒRIC DE L’ARXIU I BIBLIOTECA DE LA

REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA CATALUNYA

 

 

En el transcurs dels darrers anys la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya ha dut a terme la digitalització del seu fons històric per tal de preservar el seu patrimoni documental i, alhora, establir els instruments per una millor difusió i consulta d’aquest fons entre els investigadors de la història mèdica i sanitària del nostre país.

 

És per això, que l’acadèmia ha establert un conveni, el passat 5 de març del 2019 , amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per incloure l’arxiu digitalitzat en la Memòria Digital de Catalunya (MDC). El fons de la RAMC estarà dividit en diferents col·leccions i es podrà consultar en format PDF de forma lliure. L’accés a la MDC permetrà incloure les nostres col·leccions digitalitzades dins d’una xarxa de repositoris nacionals i internacionals.

 

Aquest projecte de digitalització iniciat l’any 2015 s’ha dut a terme en el marc, per una banda, del programa “Foment de projectes d’interès general que desenvolupen les Acadèmies de Catalunya”; Conveni signat entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Bancaria La Caixa, i , per altre banda, de la subvenció del propi Departament de Justíca, atorgat a les Acadèmies amb seu a Catalunya, en els anys 2017, 2018 i 2019. L’empresa encarregada de la digitalització ha sigut Artyplan.

 

És un projecte encara en curs i que està estretament lligat a la commemoració, aquest any 2020, dels 250 anys de la fundació de la RAMC.

 

Projecte de digitalització amb el suport de: