Sojo i Batlle, Francesc

07-06-1884. (Valls, 31-03-1850 – Barcelona, 10-08-1935). Batxiller a Tarragona, 1868; llicenciat el 1872. Participà en el primer congrés catalanista. Cirurgià general, féu oposicions a la càtedra de ginecologia que guanyà Fargas (1893). Decantat cap a l’ORL, fou professor encarregat a la facultat el 1902, i més tard va ser el primer catedràtic d’aquesta especialitat (1915). Dirigí la revista trimestral “La Otorrinolaringología”. Passà a acadèmic honorari, per dimissió, el 01-04-1922.
DI: “Del espíritu de la cirugía contemporánea”.
TIC de 1893: “Principios fundamentales de la cirugía abdominal”.