XXI Congrés d’Història de la Medicina Catalana (Barcelona, 5 i 6 de juny del 2020)

El XXI Congrés d’Història de la Medicina Catalana se celebrarà l’any 2020 a Barcelona.

Commemorarem els 50 anys del Primer Congrés d’Història de la Medicina Catalana (Barcelona/Montpeller, juny 1970) i els 250 anys de la fundació de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (1770-2020).

Primera Circular informativa(PDF)