Congrés d’Història de la Medicina Catalana

XXII Congrés d’Història de la Medicina Catalana (Sabadell, 10 i 11 Novembre 2023).

El XXII Congrés Internacional d’Història de la Medicina Catalana se celebrarà a Sabadell els dies 10 i 11 de novembre de 2023.

L’organització, a càrrec de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC; https://ramc.cat/) i la Societat Catalana d’Història de la Medicina (SCHM; https://www.historiamedicina.cat/), compta amb el recolzament de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (ACMSCB) i de la seva Filial del Vallés Occidental, amb seu a Sabadell.

Des de fa mesos el Comitè Organitzador (CO), el Comitè Científic (CC) i el Comitè de Suport Local estan treballant en la preparació del congrés, que comptarà amb conferències, simposis, taules rodones, sessions monogràfiques i comunicacions científiques, així com amb un programa cultural addicional. En aquest congrés volem posar en contacte tots els professionals relacionats amb la medicina i les ciències de la salut del nostre àmbit, per tal de donar a conèixer els estudis històrics més recents. Per aconseguir-ho és fonamental la participació i l’exposició dels treballs recents de recerca històrica en medicina i en ciències de la salut (odontologia, farmàcia, veterinària, infermeria, etc.).

El lema del congrés és: “La història en ciències de la salut: del passat al present per projectar el futur”.

 • IDIOMES
  Els idiomes oficials del congrés són el català i l’aranès, però s’acceptaran també presentacions,
  comunicacions, pòsters i films curts en castellà, francès, portuguès, italià o anglès.
 • PRESENTACIÓ DE TREBALLS: COMUNICACIONS ORALS, PÒSTERS I FILMS CURTS
  La presentació de resums per a la presentació de treballs al congrés (comunicacions orals, pòsters
  i films curts) està oberta fins el dia 18 de juny de 2023.
 1. Els treballs han de ser recerques originals, sobre història de la medicina, infermeria, farmàcia, odontologia, veterinària i altres ciències de la salut del nostre país. 
 2. Tots els resums seran sotmesos a la valoració del CC, que decidirà els treballs que poden ser presentats durant el Congrés.
 3. Els autors hauran d’indicar quin tipus de presentació prefereixen, comunicació oral, pòster o film curt. 
 4. El CC pot recomanar als autors la modalitat de presentació.
 5. Els resums s’han de presentar en suport informàtic (Microsoft Word) i s’han d’enviar per correu electrònic a la Secretaria del Congrés (secretaria@ramc.cat). La redacció s’ha d’ajustar al format que s’adjunta (PDF). 
 6. Al resum hi ha de constar el títol i els noms dels autors, i també si es vol presentar com una comunicació oral, un film curt o en forma de pòster. 
 7. L’extensió del resum no pot excedir els 3.500 caràcters amb espais, en tipografia Times New Roman, cos 11 (aproximadament 30 línies de text).
 8. Per a la presentació dels treballs, almenys un dels signants haurà d’estar inscrit formalment en el Congrés.
 9. Tots els treballs presentats al Congrés que reuneixin els requisits optaran als premis de la Societat Catalana d’Història de la Medicina (https://www.historiamedicina.cat/): Premi “Dr. Lluís Comenge i Ferrer”, a la millor comunicació oral, i Premi “Dr. Antoni Cardoner i Planas” (autor jove), a la millor comunicació oral d’un autor jove (fins a 30 anys). 
 10. Els resums dels treballs acceptats es publicaran en el llibre de resums que s’editarà i serà lliurat als assistents a l’inici del congrés. Hi haurà la possibilitat d’editar un llibre d’actes, en el que es publicarà el text complet dels treballs presentats durant el congrés; els autors que ho desitgin podran enviar aquest text, seguint unes normes i uns terminis que s’anunciaran oportunament.

Barcelona, 15 de maig de 2023

La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC) i la Societat Catalana d’Història de la Medicina (SCHM) anuncien la celebració del XXII Congrés Internacional d’Història de la Medicina Catalana, que tindrà lloc els dies 10 i 11 de novembre de 2023, a Sabadell, amb el suport de les Filials del Vallès Occidental i del Vallès Oriental de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (ACMSCB).

En aquest congrés volem posar en contacte tots els professionals relacionats amb la medicina i les ciències de la salut del nostre àmbit, per tal de donar a conèixer els estudis històrics més recents. Per aconseguir-ho és fonamental la participació i l’exposició dels treballs recents de recerca històrica en medicina i en ciències de la salut. Per aquest motiu, ens agradaria comptar amb el més alt grau de participació de totes les persones interessades en el tema.
La RAMC, l’SCHM i el Comitè Organitzador (CO), juntament amb el Comitè de Suport Local i el Comitè Científic hi estem treballant des de fa temps. Ben aviat us farem arribar informació detallada sobre diferents aspectes relacionats amb el Congrés, així com sobre la inscripció i la presentació de treballs. Us avancem que el període per a la recepció de resums de comunicacions, pòsters i films curts estarà obert fins al dia 31 de maig de 2023.

En cas d’estar interessat/da en participar en aquest Congrés, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de la Secretaria Tècnica del Comitè Organitzador (secretaria@ramc.cat, tel. 93 317 16 86).

Esperem poder comptar amb la vostra col·laboració i participació.

(Barcelona, 15 de març de 2023)

XXI Congrés d’Història de la Medicina Catalana (Barcelona, 18 i 19 Setembre 2021)

Commemorarem els 50 anys del Primer Congrés d’Història de la Medicina Catalana (Barcelona/Montpeller, juny 1970) i els 250 anys de la fundació de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (1770-2020).

En aquesta segona circular trobaran les normes de publicació, la butlleta d’inscripció i els terminis de presentación:

· Segona circular i butlleta discripció (pdf)

· Tercer circular (pdf)

· Quarta circular (pdf)

· Programa provisional (pdf)

· Sisena circular (pdf)
Nova data proposada pel setembre del 2021 per la celebreció del XXI Congrés d’Història de la Medicina Catalana.

Scroll al inicio