Notícies

Recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Josep Tabernero i Caturla

Recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il·ltre. Dr. Josep Tabernero i Caturla

El passat 26 de febrer aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya celebrà sessió pública extraordinària per a la Recepció de l’Acadèmic Electe Molt Il·lustre Dr. Josep Tabernero i C